Số / Ký hiệu: 01/2018/TCNTTK
Trích yếu: Thư chấp nhận hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung (đợt 1)
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
Người kí:
Dương Tuấn Đức
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01/2018/TCNTTK: Thư chấp nhận hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung (đợt 1)
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF