Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

18/11/2021 01:51 PM


Ngày 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11/2021, thảo luận về 6 đề nghị xây dựng các dự án luật.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, triển khai ba khâu đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội XIII của Đảng, trong đó có khâu đột phá về thể chế, căn cứ tình hình thực tiễn từ đầu nhiệm kỳ tới nay và chương trình xây dựng pháp luật theo nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ tổ chức họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021.

Trong nhiều tháng qua, Chính phủ đều có các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Các cơ quan đã căn cứ chương trình làm việc, tích cực chuẩn bị các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình các cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thảo luận về các đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tâm huyết, nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, đóng góp các ý kiến xác đáng, sát tình hình để xây dựng các luật, đáp ứng các yêu cầu rất phong phú mà thực tiễn đặt ra, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Hội nghị Trung ương 4 đã nhấn mạnh cần ưu tiên cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo công tác này, phối hợp chặt chẽ với các Bộ trưởng khác để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc bỏ sót giữa các luật.

Tại phiên họp các đại biểu đã nghe dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng; giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; báo cáo thẩm tra và thảo luận về việc đề nghị xây dựng: Luật giá (sửa đối); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi); Luật lưu trữ (sửa đổi) và xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao dịch điện tử.

Dự kiến, phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2021 diễn ra trong cả ngày 18/11./.

PV