Việt Nam mong tiếp tục nhận hỗ trợ quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS

29/11/2019 10:14 PM


Ông Eamonn Murphy, Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS (UNAIDS) khu vực châu Á-Thái Bình Dương đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó có: Việt Nam là số ít các quốc gia trên thế giới chi trả điều trị HIV, bao gồm cả thuốc ARV thông qua quỹ BHYT.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm vừa có buổi tiếp ông Eamonn Murphy, Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS (UNAIDS) khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Eamonn Murphy, Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS (UNAIDS) khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Ông Eamonn Murphy cho biết tại Việt Nam, UNAIDS hỗ trợ điều phối các ứng phó quốc tế về dự phòng, chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS. UNAIDS cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức khác để xây dựng và thực hiện Khung Theo dõi và đánh giá quốc gia trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Thời gian qua, trong khuôn khổ chương trình mục tiêu 90-90-90, UNAIDS tập trung hỗ trợ cải thiện thông tin chiến lược về HIV/AIDS tại Việt Nam như ước tính và dự báo dịch, các nhóm chính chịu ảnh hưởng; thí điểm các sáng kiến mới về xét nghiệm, điều trị người nhiễm HIV tại cộng đồng; bảo đảm tiếp cận bền vững đến các loại thuốc điều trị HIV/AIDS…

Ông Eamonn Murphy đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Trong 10 năm liên tiếp dịch HIV/AIDS được kiểm soát dưới 0,3%, giảm cả 3 tiêu chí: Số người nhiễm mới, số người chuyển sang giai đoạn AIDS, số người tử vong do AIDS. Việt Nam là số ít các quốc gia trên thế giới chi trả điều trị HIV, bao gồm cả thuốc ARV, thông qua quỹ BHYT.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, trong thời gian tới, UNAIDS tiếp tục hỗ trợ Việt Nam điều phối hoạt động của các nhà tài trợ, tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

UNAIDS tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các địa phương về vận động chính sách tài chính bền vững cho phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường năng lực và điểu phối của Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Phó Thủ tướng mong muốn UNAIDS hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự xây dựng năng lực để tham gia có ý nghĩa vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS, vận động giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV./.

PV