Bạc Liêu: Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT

12/11/2019 08:25 AM


Là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển đối tượng BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHYT được UBND tỉnh tổ chức mới đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 31/10/2019, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 38.626 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 72,75% so với lực lượng lao động thuộc diện phải tham gia; 2.745 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 82,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 716.622 người tham gia BHYT, đạt 79,9% dân số toàn tỉnh; số tiền đã chi khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT vượt 1,69% dự toán phân bổ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi đề ra những giải pháp hữu hiệu để 02 tháng cuối năm 2019, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHYT được tổ chức, thực hiện hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang yêu cầu, 02 tháng cuối năm 2019, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, về phía BHXH tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khi có khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực BHXH, BHYT, nhất là công tác phát triển đối tượng và tăng cường quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT; tích cực phối hợp các cấp, các ngành đặc biệt là ngành Bưu điện tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

Đối với Sở Y tế tỉnh, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và hướng dẫn kịp thời các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có biểu hiện vượt quỹ. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cần lập kế hoạch, tính toán sử dụng dự toán kinh phí được giao đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT./.

Ngọc Trăm