BHXH tỉnh Đắk Nông: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

14/06/2022 02:17 PM


Ngày 10/6/2022, BHXH tỉnh Đắk Nông và Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa 2 ngành 6 tháng đầu năm 2022. Giám đốc BHXH tỉnh Võ Thị Ái Liễu và ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc khối tỉnh của 2 ngành, Giám đốc BHXH các huyện, bưu điện huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, giữa 2 ngành BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tốt trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và nâng cao an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Năm 2021, hệ thống đại lý thu bưu điện đã phối hợp cùng với cơ quan BHXH phát triển được 5.052 người tham gia BHXH tự nguyện  tăng mới và 12.713 người tham gia BHYT HGĐ tăng mới, bên cạnh đó cơ quan BHXH đã phối hợp chặt chẽ cùng bưu điện các cấp trong công tác chi trả nhằm đảm bảo người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời, đầy đủ, đúng quy định,....

Cán bộ BHXH tỉnh Đắk Nông trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Để đạt những kết quả như trên là sự nỗ lực, phấn đấu đồng lòng của tập thể cán bộ, viên chức của 2 ngành, sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tổng công ty bưu điện và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong thời gian qua, trong công tác giữa 2 ngành còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như là: công tác phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt kế hoạch đề ra, việc nhập hồ sơ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn nhiều sai sót, chưa chủ động trong công tác quản lý người hưởng chế độ BHXH.

Hội nghị đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trực thuộc trong công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua và tập trung bàn các giải pháp phối hợp triển khai đạt hiệu quả trong công tác đại lý thu theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và công tác tổ chức hội nghị khách hàng theo hướng dẫn mới tại Công văn số 1108/BHXH-TST,… nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hùng, Giám đốc bưu điện tỉnh cho biết trong thời gian tới bưu điện sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với BHXH tỉnh, huyện trong tổ chức Hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu được giao năm 2022 và thời gian tới bưu điện mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của BHXH tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của hai ngành.

Toàn cảnh Hội nghịsơ kết công tác phối hợp giữa 2 ngành BHXH tỉnh Đắk Nông và Bưu điện tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Thị Ái Liễu, Giám đốc BHXH tỉnh mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, viên chức 2 ngành nâng cao tinh thần phối hợp đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo bưu điện các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp giữa 2 ngành trong công tác tổ chức hội nghị khách hàng, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH,… phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao giữa 2 ngành năm 2022

Hoàng Ngân