Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

05/03/2021 03:29 PM


Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet

Theo đó, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ấn định cụ thể như sau:

- Thành phố Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử, 29 đại biểu Quốc hội được bầu;

- Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 30;

- Tỉnh Hưng Yên có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7;

- Đà Nẵng có 2 đơn vị bầu cử và 6 đại biểu được bầu;

- Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử và 7 đại biểu được bầu;

- Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử và 9 đại biểu được bầu;

- Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử và 14 đại biểu được bầu;

- Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử và 13 đại biểu được bầu;

- Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử và 12 đại biểu được bầu;

- Bình Dương có 4 đơn vị bầu cử và 11 đại biểu được bầu...

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 03/3/2021./.

PV