Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: BHXH các địa phương tập trung mọi thời gian, nguồn lực quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

20/11/2023 05:15 PM


Chiều 20/11, tại Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với BHXH 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc liên quan BHXH Việt Nam. Về phía BHXH 8 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Bình, Đắk Nông, Quảng Nam có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng liên quan.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với BHXH 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

Thảo luận các giải pháp, thống nhất triển khai thực hiện

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Tổng Giám đốc đánh giá, 8 tỉnh tham dự buổi làm việc chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ tiêu của Ngành; có ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của vùng và cả nước. Vì vậy, Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc BHXH các địa phương báo cáo cụ thể về tình hình, kết quả triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT; công tác sử dụng chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn. Trong đó cần nêu rõ số cần phát triển để hoàn thành, các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị, cần hỗ trợ gì từ BHXH Việt Nam; từ đó thảo luận các giải pháp để thúc đẩy các chỉ tiêu quan trọng lên, thống nhất trong triển khai trong thời gian hơn 1 tháng cuối năm.

Qua báo cáo của lãnh đạo BHXH các địa phương, hiện nay, BHXH 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đều đang gặp khó khăn trong phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Nhiều tỉnh số người cần phát triển còn rất lớn mới hoàn thành được chỉ tiêu của năm 2023. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN cũng diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội khó khăn. Tỷ lệ sử dụng dự toán chi phí KCB BHYT ở hầu hết các tỉnh đều đã ở mức cao, một số tỉnh đã gần sử dụng hết nguồn của năm 2023.

Lãnh đạo BHXH 8 địa phương đã phân tích nguyên nhân và nêu các giải pháp cụ thể; đồng thời cam kết hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, về BHXH bắt buộc, lãnh đạo, bộ phận thu sẽ tăng cường bám cơ sở, đến từng đơn vị sử dụng lao động, truyền thông, vận động, tổ chức các hội nghị đối thoại; thành lập các tổ rà soát, tăng cường công tác thanh tra; rà soát dữ liệu thuế; giảm số nợ đọng, chậm đóng… Về BHXH tự nguyện, thực hiện giao chỉ tiêu cho các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn: Bưu điện, Viettel, các tổ chức khác; tổ chức lễ ra quân, tổ chức hội nghị truyền thông, khách hàng; tham mưu địa phương có thêm các chính sách hỗ trợ… Về BHYT, khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ, gửi danh sách và tham mưu UBND tỉnh triển khai hỗ trợ đền từng quận, huyện; tham mưu, huy động thêm các nguồn lực trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm yếu thế được tham gia; rà soát dữ liệu thuế… Về kiểm soát chi phí KCB BHYT, bộ phận giám định, BHXH các quận huyện sẽ bám sát biến động số chi hằng ngày để có cảnh báo kịp thời cho các cơ sở KCB; tăng cường công tác kiểm tra, tập trung vào các cơ sở có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi, bất thường; kiên quyết xuất toán các chi phí sai quy định.

Tập trung mọi thời gian, nguồn lực quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã thông tin, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương. Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ Dương Văn Hào đánh giá, trong phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, trong những tháng cuối năm, BHXH các tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến việc rà soát dữ liệu thuế. Trong quá trình rà soát, nếu thấy có vấn đề về đóng nộp BHXH, BHYT với dữ liệu thuế thì BHXH tỉnh có thể tham mưu để thành lập đoàn kiểm tra giữa 2 ngành. Nếu doanh nghiệp không ký kết hợp đồng với người lao động, BHXH tỉnh cần báo cáo đến Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp tỉnh để lãnh đạo tỉnh có chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

Hiện nay, tại nhiều địa phương các tổ chức dịch vụ thu chưa có kinh nghiệm, hiệu quả hoạt động chưa cao, BHXH tỉnh cần khẩn trương đánh giá lại hoạt động các tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu trên cơ sở tài liệu khung của BHXH Việt Nam đã ban hành, sau đó tiến hành tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng. BHXH các tỉnh cũng cần xây dựng mối quan hệ 3 bên giữa cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ thu và Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã; đồng thời, tập trung phát triển nhóm người dân làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Tại 8 tỉnh miền Trung, thời gian qua, kết quả phát triển nhóm này còn thấp, trong khi đây là nhóm đông đảo trên địa bàn và được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

Bên cạnh đó, theo ông Hào, vấn đề lao động di cư tại các tỉnh miền Trung cũng đang là bài toán khó, vì sự biến động lớn, khó thống kê, nắm bắt. Vì vậy, Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ đã phối hợp với Trung tâm CNTT rà soát các nhóm tiềm năng của từng tỉnh, tổng hợp gửi đến BHXH các địa phương, BHXH các tỉnh cần quan tâm nghiên cứu, có giải pháp truyền thông, vận động phù hợp.

Hiện nay, các địa phương đã thành lập được Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cấp xã nhưng sự vào cuộc chưa tốt, nhất là ở cấp xã. Do đó, BHXH các tỉnh phải tăng cường công tác tham mưu để tăng cường vai trò, hoạt động của các Ban chỉ đạo; tham mưu để Ban chỉ đạo cấp tỉnh làm việc chung hoặc làm việc với từng huyện, xã để giao các chỉ tiêu, giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm; phải mời được trưởng thôn, trưởng bản tham gia, làm cộng tác viên.

Trong công tác thu, cần tăng cường phối hợp giữa bộ phận thu và thanh tra; phân công lãnh đạo, viên chức ra quân, bám sát đơn vị, địa bàn. Về câu chuyện về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, BHXH tỉnh cần có giải pháp đảm bảo bền vững tỷ lệ tham gia BHYT theo quy định ở các vùng này.

Về lĩnh vực BHYT, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT Lê Văn Phúc thông tin thêm về tình hình sử dụng kinh phí KCB BHYT tại các địa phương và một số lưu ý trong thực hiện Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ về quyền lợi, thủ tục KCB BHYT cho người dân; thanh toán chi phí KCB. Ông Phúc cũng lưu ý các địa phương: Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Quảng Bình về tình hình vượt dự toán chi phí KCB BHYT.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra - Kiểm tra; Trung tâm Truyền thông, Tài chính - Kế toán, Công nghệ Thông tin cũng có những thông tin, giải đáp, hướng dẫn BHXH các địa phương một số nghiệp vụ liên quan phục vụ công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT và quản lý chi phí KCB BHYT.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, thời gian qua, BHXH 8 tỉnh đã cố gắng, trách nhiệm, tâm huyết, vượt qua khó khăn chung cả nước và khó khăn riêng từng vùng miền; bám sát, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam; theo từng giai đoạn đã có những kết quả tốt, so với cùng kỳ nhiều chỉ tiêu đã tăng cao; tuy nhiên những tháng cuối năm cần cố gắng, quyết liệt hơn nữa.

Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH các tỉnh phải xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu là trách nhiệm với công tác an sinh xã hội, với người dân. BHXH các tỉnh phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt tỷ lệ bao phủ BHYT phải hoàn thành và bền vững, toàn quốc đạt trên 93% dân số, vượt chỉ tiêu của Chính phủ, Quốc hội giao. BHXH các tỉnh tiếp tục tăng cường các giải pháp giảm nợ, hoàn thành nhiệm vụ thu, để đạt mục tiêu kép vừa đảm bảo quyền lợi tham gia cho người lao động, vừa đảm bảo bền vững các quỹ. Bên cạnh đó, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Về BHYT cần chú ý trong điều hành sử dụng dự toán và thanh toán theo Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành đạt mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống trục lợi.

Về giải pháp, Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH tỉnh bám sát kịch bản của Ngành, nhưng cần nghiên cứu, đánh giá, áp dụng linh hoạt với tình hình địa phương; tăng cường vai trò, hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp tại địa phương, nhất là trong những tháng cuối năm, quyết liệt từ tỉnh đến huyện, xã. Đẩy mạnh phối hợp giữa bộ phận thu và thanh tra để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra đột xuất với các đơn vị nợ; tiếp tục rà soát hiệu quả dữ liệu thuế, phối hợp với cơ quan công an; theo dõi sát tình hình biến động lao động trên địa bàn trong những tháng cuối năm…

BHXH tự nguyện, tập trung vào các nhóm tiềm năng, tham mưu, huy động thêm các nguồn hỗ trợ từ xã hội, doanh nghiệp. Bên cạnh các nhóm tiềm năng từ trước thì cần quan tâm đến các nhóm vừa được hỗ trợ theo Nghị định 75, những người này được hỗ trợ tham gia BHYT rồi thì cần truyền thông để họ tham gia thêm BHXH tự nguyện.

Trong phát triển BHYT cũng cần bám sát các kịch bản của Ngành; rà soát các nhóm được hỗ trợ theo Nghị định 75; đồng thời huy động thêm các nguồn hỗ trợ khác. “Cần xác định phát triển người tham gia BHYT, không chỉ là chỉ tiêu cần hoàn thành mà còn là trách nhiệm với người dân, giúp người dân không rơi vào nghèo đói nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật” - Tổng Giám đốc tiếp tục nhấn mạnh./.

PV