COVID-19

Ngành BHXH Việt Nam tích cực phối hợp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong KCB BHYT

29/04/2021 06:00 PM


Ngày 29/4, BHXH Việt Nam có Công văn số 1126/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc phối hợp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 23/4/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 541/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã gửi BHXH các tỉnh để tổ chức thực hiện.

Để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, đặc biệt là thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, không để dịch lây lan trong cộng đồng, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp, thống nhất với các cơ KCB BHYT thực hiện nghiêm Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/1/2021 của Bộ Y tế và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 310/BHXH/CSYT ngày 4/2/2021 và Công văn số 346/BHXH-CSYT ngày 8/2/2021.

Đồng thời, lưu ý một số nội dung như tổ chức việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng). Xét nghiệm SARS-CovV-2 đối với người bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5268/BYT-KCB ngày 1/10/2020 của Bộ Y tế để phát hiện sớm và ngăn ngừa cách ly triệt để. Hướng dẫn việc chuyển tuyến, hẹn tái khám phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo thuận lợi cho người bệnh BHYT và an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo nêu trên, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam khó khăn vướng mắc để được giải quyết.

Trước đó, Công văn số 310/BHXH/CSYT ngày 4/2/2021 của BHXH Việt Nam đã đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố nghiên cứu, phối hợp với các cơ sở KCB BHYT tổ chức thực hiện; đồng thời thực hiện chi phí KCB BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế vừa đảm bảo công tác KCB BHYT cho người dân, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở KCB BHYT.

Cùng với đó, Công văn số 346/BHXH-CSYT ngày 8/2/2021 cũng đã hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố liên quan đến thanh toán xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT. Theo đó, đối với chi phí xét nghiệm Covid-19, BHXH các tỉnh thanh toán theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2731/BHXH-CSYT ngày 27/8/2020. Trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú tại các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực và các khoa phòng điều trị nội trú khác của cơ sở KCB được chỉ định xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn tại Khoản 5 Công điện số 97/CĐ-BYT, thì BHXH tỉnh thực hiện thanh toán theo hướng dẫn tại Khoản 2 Công văn số 2731/BHXH-CSYT.

PV