Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước của các cá nhân, tập thể Ngành BHXH Việt Nam

04/03/2021 03:20 PM


Vụ Thi đua - Khen thưởng (BHXH Việt Nam) vừa tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân của Ngành được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” để đăng tải trên các phương tiện truyền thông lấy ý kiến Nhân dân trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xem xét.

Xem danh sách tại đây.

Những ý kiến đóng góp liên quan đến các tập thể và cá nhân có tên tại danh sách trên xin gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng), điện thoại: 02436285234 hoặc địa chỉ email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam./.

PV