Toàn ngành BHXH VIệt Nam chủ động, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

17/02/2021 07:55 PM


Ngày 17/2, BHXH Việt Nam có Công văn số 381/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2021 ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng thời đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện, triển khai ngay các công việc, nhiệm vụ ngay từ những ngày trở lại làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu.

Cụ thể: Chủ động, khẩn trương ban hành, triển khai các kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ngành giao, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tiến hành đôn đốc các đơn vị SDLĐ đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHYT. Kịp thời giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia. Khẩn trương giải quyết công việc phát sinh, kịp thời xử lý những công việc tồn đọng, vướng mắc của cơ quan, DN, NLĐ và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, chính quyền địa phương và của BHXH Việt Nam tại Công văn số 287/BHXH-VP ngày 1/2/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với trường hợp CBVC trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đã đi, đến, trở về từ những khu vực, địa điểm có dịch bệnh, phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch bệnh, thực hiện tự cách ly theo đúng hướng dẫn của cơ sở y tế và chính quyền địa phương. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh rà soát đối với CBVC đã đi, đến hoặc trở về từ các khu vực, địa bàn có dịch bệnh, đồng thời có phương án bố trí để CBVC làm việc linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi, kịp thời có biện pháp ứng phó, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, CBVC trong toàn Ngành tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của BHXH Việt Nam tại Công văn số 298/BHXH-VP ngày 3/2/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

PV