[Infographic] BHXH Việt Nam: 26 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT

17/02/2021 07:58 AM


Ngày 16/2/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 19-CP thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống Lao động - thương binh và xã hội và Liên đoàn lao động. Hệ thống BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý tập trung, thống nhất từ cấp Trung ương đến cấp quận, huyện. Qua 26 năm xây dựng và phát triển, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT trở thành trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.