Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

19/01/2021 11:28 AM


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 14/1/2021.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: NhanDan

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.

Hội đồng quản lý quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

Thành viên của Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ, ngành chịu trách nhiệm báo cáo về những nội dung liên quan với Bộ trưởng Bộ, ngành đó.

Hội đồng quản lý còn có nhiệm vụ, quyền hạn kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chiến lược phát triển của ngành; kiện toàn hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam; cơ chế quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp./.

PV