Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản mới của Đảng

17/10/2023 08:44 PM


Sáng 17/10/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản mới của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà nhấn mạnh một số điểm mới, nội dung trọng tâm của Quy định số 123-QĐ/TW ngày 26/9/2023 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Các Cơ quan Trung ương, so với Quy định số 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013.

Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan ban, bộ, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, do Đảng ủy Khối quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; tham gia công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức Đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

Bên cạnh đó là thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và trước đảng bộ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình; về công tác xây dựng Đảng của đảng bộ; tham gia, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ công tác đảng gồm cán bộ chuyên trách công tác đảng và một số cán bộ kiêm nhiệm. Cơ cấu cán bộ chuyên trách gồm: Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng, một số lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy và các chuyên viên. Số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng do đảng ủy đề xuất với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định trong biên chế của cơ quan, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Bá Hai, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương phổ biến công tác đối với Công giáo Việt Nam.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng trong Quy định số 123-QĐ/TW và yêu cầu các đảng ủy trực thuộc nghiên cứu kỹ nội dung Quy định, phổ biến đến các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để thực hiện. Đồng thời phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị bố trí đủ cán bộ chuyên trách công tác đảng theo đúng Quy định. Trong quá trình thực hiện Quy định 123-QĐ/TW, nếu có những khó khăn, vướng mắc, các đảng ủy trực thuộc tổng hợp bằng văn bản đề nghị Đảng ủy Khối ban hành hướng dẫn thực hiện; nếu có vấn đề vượt thẩm quyền, Đảng ủy Khối báo cáo Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định./.

PV