BHXH tỉnh Quảng Nam tuyên truyền BHXH tự nguyện qua nhạc chờ trên điện thoại di động

17/09/2020 09:12 PM


Bắt đầu từ ngày 16/9/2020, BHXH tỉnh Quảng Nam triển khai nhạc chờ tuyên truyền BHXH tự nguyện đồng loạt trên hệ thống các nhà mạng điện thoại di động Viettel, Vinaphone và Mobifone.

Nhạc chờ tuyên truyền BHXH tự nguyện do BHXH tỉnh triển khai hiện đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh cài đặt sử dụng và đánh giá rất cao. Đây được coi là một trong những sáng kiến, giải pháp tuyên truyền mang tính đổi mới, ứng dụng cao của BHXH tỉnh, đáp ứng được yêu cầu về đổi mới công tác tuyên truyền BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Hiện, 317 công chức, viên chức, người lao động của BHXH tỉnh Quang Nam đã đồng tình hưởng ứng và đăng ký cài đặt nhạc chờ do BHXH tỉnh phát động. Bên cạnh đó, mọi người còn phổ biến cài đặt nhạc chờ điện thoại cho người thân, bạn bè.

Đặc biệt, sáng kiến tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện qua hình thức nhạc chờ trên điện thoại di động cũng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đội ngũ cán bộ truyền thông ngành BHXH và đang tiếp tục lan tỏa đến hệ thống BHXH tại 63 tỉnh, thành phố.

Hiện nay, mọi người có thể cài đặt những bài nhạc chờ tuyên truyền về BHXH tự nguyện của BHXH tỉnh Quảng Nam theo cú pháp:

Mạng Viettel, soạn tin nhắn: BH 82527731 gửi 1221.

Mạng Vinaphone, soạn tin nhắn: TAI 99004599 gửi 9194.

Mạng Mobifone, soạn tin nhắn: CHON 6662760 gửi 9224.

Thanh Dũng