Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” trong phạm vi cả nước

26/11/2020 03:34 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3717/BHXH-CNTT gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai ứng dụng VssID.

Thủ tướng nhấn nút khai trương VssID-Bảo hiểm xã hội số

Công văn nêu rõ, VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, AppStore và thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple, để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Để đẩy mạnh ứng dụng VssID trong phạm vi cả nước, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, phổ biến, quán triệt và yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 2659/BHXH-CNTT ngày 21/8/2020 của BHXH Việt Nam; thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân; đánh giá, tham gia góp ý về ứng dụng VssID được cung cấp trên Google Play và AppStore (hoàn thành trước ngày 30/11/2020); tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng VssID cho các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thuộc các doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

Thứ hai, Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Tạp chí BHXH và BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch (chương trình hoạt động, kịch bản truyền hình, tờ rơi...) để tổ chức các hoạt động truyền thông, các đợt tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với đối tượng đang tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chưa tham gia về ứng dụng VssID. Trong đó, lưu ý các nội dung như hướng dẫn, điều kiện để cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng; các tiện ích, tính năng cơ bản của ứng dụng và lợi ích của việc sử dụng VssID...

Thứ ba, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, linh hoạt, thiết thực với quyết tâm chính trị cao nhất để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH và sử dụng VssID, trong đó: 

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ kê khai để cấp tài khoản giao dịch điện tử cá nhân; đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng ứng dụng VssID. Phối hợp với BHXH TP.Hà Nội, BHXH TP.HCM tổ chức các đợt giới thiệu về ứng dụng VssID kết hợp với đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH tại các bộ, ban ngành ở Trung ương.

Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo: Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong đơn vị và các đại lý thu, đơn vị, tổ chức có liên quan để bố trí các bàn đăng ký di động tại các KCN, các nơi đông dân cư, các đơn vị SDLĐ có nhiều người tham gia, các cơ sở KCB BHYT... để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID. Đồng thời, phổ biến, tập huấn cho cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị, đại lý thu BHXH, BHYT để giới thiệu về các tính năng, tiện ích đối với người tham gia và hướng dẫn người tham gia đến đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp quận, huyện thuộc tỉnh bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ, hướng dẫn người đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn cho đại lý thu, cán bộ phụ trách công tác BHXH của đơn vị về tính năng, tiện ích của ứng dụng VssID để hỗ trợ người dân đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Thứ tư, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện thông báo bằng văn bản với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn về việc Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. Theo đó, người tham gia BHYT tại 10 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum) bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ vừa qua có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Bố trí cán bộ thường trực đường dây nóng để xử lý ngay các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

VssID được triển khai với nhiều tiện ích

Thứ năm, tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.

Giám đốc BHXH tỉnh nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị của người tham gia. Trường hợp phản ánh, kiến nghị của người tham gia có liên quan đến cơ quan BHXH khác, cơ quan BHXH nơi tiếp nhận phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH nơi có liên quan để giải quyết.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan như: Thông tin cá nhân; quá trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thông tin trên thẻ BHYT; thông tin hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; KCB BHYT…

BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các yêu cầu, thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND để tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo trong tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết./.

PV