Hơn 298.000 người lao động được tiếp tục hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

19/08/2022 03:34 PM


Theo thống kê của BHXH 63 tỉnh, thành phố, tính đến 13h30’ ngày 19/8/2022, cơ quan BHXH các cấp đã chi hỗ trợ cho hơn 298.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với số tiền gần 845 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Tính đến ngày 19/8/2022, hơn 290.000 người lao động đã được tiếp tục hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Theo số liệu thống kê của ngành BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 31/12/2021 cả nước còn trên 414.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN đúng hạn nhưng chưa được chi trả, với số tiền khoảng 1.155 tỉ đồng.

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ này, tính đến 13h30’ ngày 19/8/2022, theo số liệu thống kê của BHXH 63 tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH các cấp đã chi hỗ trợ cho hơn 298.000 người lao động với số tiền gần 845 tỷ đồng.

Có thể thấy, phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin, chỉ sau 8 ngày triển khai quyết liệt Nghị quyết số 24, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt gần 72% tổng số hồ sơ người lao động đề nghị nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

PV