COVID-19

BHXH các địa phương: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiền hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp đến với NLĐ nhanh nhất

08/10/2021 03:50 PM


Trong những ngày qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Nghị quyết số 116/NQ-CP, số người lao động (NLĐ) làm thủ tục nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cũng tăng mạnh. Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiền hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp đến với NLĐ một cách nhanh nhất.

Tại Hà Nội:

Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, việc rà soát, đối chiếu dữ liệu rất quan trọng nhằm đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Vì vậy, BHXH Thành phố tập trung tiến hành rà soát khẩn trương, huy động CBCCVC làm thêm trong hai ngày nghỉ cuối tuần, phân công rõ trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân để hoàn thành tiến độ đề ra, với tinh thần đưa Nghị quyết của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống, khoản hỗ trợ đến tay các đối tượng thụ hưởng sớm nhất. Trong sáng ngày 04/10/2021, 1.184/1.593 người lao động công ty May 10 thuộc diện hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ đã được nhận hỗ trợ bằng tiền vào tài khoản cá nhân theo các mức hưởng tương ứng với thời gian tham gia BH thất nghiệp.

Đây là một trong những đơn vị đầu tiên nhận được gói hỗ trợ do BHXH thành phố Hà Nội chi trả theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ. Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt cho biết, Tổng công ty May 10 có tổng số 1.876 cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia đóng bảo hiểm. Trong đó, có 282 người đang nghỉ chế độ, còn 1.593 người thuộc diện được hỗ trợ. Ngay trong sáng 4/10, đã có 1.184 người lao động xác nhận đã nhận được số tiền hỗ trợ thông qua tài khoản lương cá nhân, còn 409 người chưa nhận được là do chưa hoàn thiện hồ sơ cá nhân và chúng tôi cam kết trong tuần này sẽ phối hợp với BHXH quận Long Biên rà soát thông tin đầy đủ của người lao động để chi trả cho người lao động”.

"Tôi cảm nhận Nghị quyết của Chính phủ đi vào cuộc sống nhanh chóng, kịp thời, không gặp bất cứ một khó khăn về thủ tục hành chính nào. Đây là nguồn động viên rất lớn của Chính phủ đối với người lao động, nhất là trong điều kiện người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19", ông Thân Đức Việt chia sẻ.

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, để thực hiện tốt nhất Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BH thất nghiệp, BHXH thành phố Hà Nội đã huy động nhân lực, tập trung cao độ làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật phối hợp rà soát thông tin với trách nhiệm cao để bảo đảm người lao động nhận được hỗ trợ một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. Giám đốc Nguyễn Đức Hoà cho biết để gói hỗ trợ đến tay người lao động sớm nhất rất cần sự phối hợp chặt chẽ cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc phối hợp với cơ quan BHXH rà soát thông tin người lao động. Bên cạnh đó, người lao động cần phải có tài khoản cá nhân để đảm bảo hưởng đúng, đủ quyền lợi nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay…

Tại phân xưởng sản xuất, chị Nguyễn Thị Hồng Loan hào hứng chia sẻ chị rất bất ngờ khi trong sáng nay chị đã nhận được 3.300.000 đồng tiền hỗ trợ vào tài khoản cá nhân. Số tiền nhận được kịp thời, nhanh chóng thật sự rất có ý nghĩa nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Còn chị Nguyễn Thị Toan, công nhân tại phân xưởng may có thời gian công tác 6 năm 11 tháng được nhận mức 2.400.000 đồng hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp không giấu được niềm vui. “Đúng lúc khó khăn thế này, chúng tôi rất phấn khởi vì sự quan tâm kịp thời, không biết nói gì hơn thật sự biết ơn Đảng, Nhà nước đã có chế độ, chính sách động viên, khích lệ người lao động như chúng tôi…đặc biệt là cơ quan BHXH đã chi trả rất nhanh chóng, kịp thời...

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, BHXH thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện, thị xã  trong toàn hệ thống căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người sử dụng lao động và người lao động với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp kịp thời, linh hoạt, nhịp nhàng giữa các bộ phận, giảm thời gian tối đa để người lao động, người sử dụng lao động sớm nhận được nguồn hỗ trợ.

Tại BHXH tỉnh Phú Thọ:

Ngay sau khi Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được ban hành, cùng với sự chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Phú Thọ đã chủ động, khẩn trương triển khai các hoạt động cụ thể để sớm đưa gói hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp đến tay NLĐ và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 3.200 DN với gần 130.000 NLĐ được giảm mức đóng BH thất nghiệp từ 1% xuống 0% trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022), với số tiền dự kiến giảm trên 70,4 tỷ đồng. BHXH tỉnh cũng dự kiến chi trả trên 329 tỷ đồng hỗ trợ NLĐ từ quỹ BH thất nghiệp.

Ông Nguyễn Tá Tỉnh- Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết, để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngay trong sáng 1/10, BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân nhằm tập trung cao độ cho việc triển khai rà soát, chuẩn bị dữ liệu thực hiện chính sách hỗ trợ.

Đồng thời, BHXH tỉnh đã gửi văn bản đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn để phối hợp tra soát thông tin và mở tài khoản cá nhân cho NLĐ, để việc chi hỗ trợ được kịp thời, chính xác. Theo đó, để đảm bảo thuận lợi nhất cho NLĐ, BHXH tỉnh đề nghị, đối với NLĐ đã có tài khoản cá nhân, các ngân hàng thực hiện tra soát thông tin tài khoản nhận tiền của người hưởng theo danh sách BHXH tỉnh gửi theo từng đợt chi trả phát sinh và phản hồi kết quả cho cơ quan BHXH để chuyển tiền cho người hưởng ngay trong ngày. Đối với NLĐ chưa có tài khoản cá nhân, BHXH tỉnh đề nghị các ngân hàng hướng dẫn, tạo điều kiện mở tài khoản trong thời gian nhanh nhất, để đảm bảo NLĐ được nhận kinh phí hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông để NLĐ biết và sử dụng tiện ích khi mở tài khoản trực tuyến.

Cũng theo ông Nguyễn Tá Tỉnh, ngay trong ngày 1/10- ngày đầu triển khai Nghị quyết 116, BHXH tỉnh đã huy động lực lượng in và gửi thông báo đến các DN và NLĐ thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ. Đồng thời, lập danh sách và rà soát số tiền phải giảm mức đóng vào quỹ BH thất nghiệp cho các DN. Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT để hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ rà soát các dữ liệu thông tin của NLĐ và DN; kịp thời phản ánh tình hình triển khai thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“BHXH tỉnh đã phân công cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện của các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã để đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời kiên quyết xử lý đối với những trường hợp CBVC gây khó khăn cho đơn vị và NLĐ trong quá trình triển khai gói hỗ trợ”- ông Tỉnh nhấn mạnh.

Tại TP.Thủ Đức:

TP.Thủ Đức hiện có hơn 1 triệu người, trong đó có trên 400.000 lao động đang làm việc tại hơn 12.000 đơn vị, DN. Những ngày này, tập thể BHXH TP.Thủ Đức đang căng sức làm việc để NLĐ trên địa bàn kịp nhận khoản tiền hỗ trợ ý nghĩa từ quỹ BH thất nghiệp.

Những ngày qua, áp lực công việc tại BHXH TP.Thủ Đức, cũng như mạng lưới BHXH các quận, huyện trên cả nước đều tăng cao. Áp lực trong công việc gia tăng vào thời điểm này là bởi gói hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp không chỉ triển khai tới hơn 12 triệu lao động cả nước, mà còn phải nhanh chóng, kịp thời để NLĐ có thêm điều kiện tài chánh vượt khó tiếp tục tham gia sản xuất. Với trách nhiệm và truyền thống “hết việc không hết giờ”, BHXH TP.Thủ Đức và mạng lưới BHXH các quận, huyện trên cả nước đều cật lực hoàn thành sứ mệnh an sinh của mình.

Công tác xử lý hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp được các chuyên viên BHXH TP.Thủ Đức thực hiện song song. Tổ cấp sổ thẻ thì rà soát, đối chiếu hồ sơ của NLĐ đã tạm hoãn, hoặc đã ngưng làm việc tại DN và nộp hồ sơ trên ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Còn Tổ thu thì rà soát, đối chiếu hồ sơ từ đơn vị, DN chuyển tới qua giao dịch điện tử. Tất cả hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp do Tổ thu rà soát khớp dữ liệu, đầy đủ thông tin sẽ chuyển đến các chuyên viên giải quyết chế độ BHXH. Tại đây, sau khi hoàn tất hồ sơ theo quy định sẽ chuyển sang bộ phận kế toán duyệt chi tiền hỗ trợ đến tài khoản NLĐ hiện đang làm tại các đơn vị, DN.

Ông Huỳnh Văn Trung - Phó Giám đốc BHXH TP.Thủ Đức chia sẻ: "Mấy ngày qua, chúng tôi phải xem và ký (chữ ký số) trên dưới 1.500 hồ sơ. Trong đó, phần lớn hồ sơ liên quan đến đề nghị nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp của NLĐ. Đây là những người đã tạm hoãn, hoặc đã ngưng làm việc tại DN, nên tự thực hiện hồ sơ trên ứng dụng VssID, hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với các đơn vị, DN, từ ngày 5/10 BHXH TP.Thủ Đức đã hoàn tất gửi danh sách NLĐ (Mẫu 1) để đơn vị, DN rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin".

Tại Nghệ An:

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nghệ An đã tập trung cao độ cho việc triển khai chính sách này, với phương châm “nhanh nhất, sớm nhất có thể để chính sách đến với NLĐ”.

Sáng 7/10, có 5 NLĐ làm việc tại Công ty CP Tư vấn đầu tư Nguyên Đức (TP.Vinh, Nghệ An) vui mừng và bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ điện thoại thông báo đã được nhận số tiền hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Phương Nga- nhân viên kế toán Công ty CP Tư vấn đầu tư Nguyên Đức cho biết, chị tiếp cận chính sách này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và cán bộ BHXH. Là kế toán của Công ty, ngay sau khi nhận được danh sách do BHXH tỉnh gửi, chị Nga đã thực hiện đối chiếu, rà soát lại thông tin của từng NLĐ trong Công ty, rồi gửi lại cho cơ quan BHXH.

Thật bất ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả NLĐ của Công ty Nguyên Đức đã nhận được tiền hỗ trợ. Bản thân tôi có thời gian tham gia BH thất nghiệp là 134 tháng, được nhận số tiền hỗ trợ tương ứng 3.300.000 đồng. Thật sự tôi không nghĩ là được nhận tiền sớm như thế này. Đây thật sự là nguồn động viên lớn cho bản thân tôi cũng như những NLĐ trong Công ty”- chị Nga chia sẻ.

Chị Trần Thị Huệ (phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) trước đây làm công nhân cho một DN có trụ sở tại KCN Bắc Vinh. Tháng 8/2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Huệ nghỉ việc tại công ty. Sau khi nhận được thông tin về chính sách, ngày 4/10, chị Huệ đến BHXH tỉnh nộp hồ sơ hưởng chế độ. Trong chiều ngày 7/10, chị đã nhận được tiền vào tài khoản cá nhân. “Số tiền hỗ trợ đến với tôi lúc này rất quý, chính sách của Đảng và Nhà nước quá kịp thời, thủ tục nhanh gọn. Tôi vui quá, bất ngờ quá”- chị Huệ cho biết.

Niềm vui của NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khi nhận được hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp chính là động lực để BHXH tỉnh Nghệ An quyết tâm vượt qua khó khăn trong điều kiện khối lượng công việc phát sinh ngày càng lớn, yêu cầu phải giải quyết nhanh. Theo đó, để chính sách hỗ trợ đến tay NLĐ kịp thời, chính xác và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, BHXH tỉnh Nghệ An đã huy động tổng lực CBVC tập trung rà soát, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho NLĐ và chủ SDLĐ. Đặc biệt, nhiều CBVC đã làm việc không quản ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, để đảm bảo mọi quy trình thông suốt, không ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ.

Theo dự kiến, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6.857 đơn vị SDLĐ với 148.635 NLĐ được hỗ trợ giảm đóng vào quỹ BH thất nghiệp, với số tiền tương ứng 85 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ NLĐ. Tính đến thời điểm ngày 30/9, toàn tỉnh dự kiến có 148.635 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp tại 6.857 đơn vị, với số tiền dự kiến chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp là 379 tỷ đồng. Cũng theo dự kiến, có 50.000 NLĐ đã dừng tham gia BH thất nghiệp từ ngày 1/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BH thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật, với số tiền dự kiến chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp là 127,5 tỷ đồng.

PV