Hướng tới an sinh xã hội kỹ thuật số: Ủy ban Châu Âu đề xuất các bước giúp người dân có đời sống tốt hơn

07/11/2023 04:05 PM


Trong một Thông báo chuyên môn, Ủy ban đã đề ra các biện pháp để nhanh chóng đơn giản hóa việc tiếp cập các dịch vụ bảo hiểm xã hội xuyên biên giới bằng cách tận dụng tối đa các công cụ kỹ thuật số. Điều này sẽ cải thiện việc trao đổi thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội các quốc gia, đẩy nhanh việc công nhận và cấp phúc lợi xuyên biên giới. Nhờ đó, người dân Châu Âu và các công ty sẽ dễ dàng hoạt động ở các nước khác trong Liên minh.

Ảnh minh họa

Các biện pháp chính bao gồm việc kêu gọi các quốc gia thành viên:

1. Tăng tốc triển khai mạng Trao đổi thông tin bảo hiểm xã hội điện tử (EESSI), tiến tới hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2024

2. Cung cấp nhiều thủ tục phối hợp bảo hiểm xã hội trực tuyến toàn diện

3. Tham gia đầy đủ vào các hoạt động thí điểm Thẻ bảo hiểm xã hội Châu Âu (ESSPAS)

4. Hoạt động hướng tới giới thiệu các ví Nhận dạng số Châu Âu (EUDI)

Ủy ban sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các quốc gia thành viên trong việc triển khai thực hiện thông qua nhiều chương trình khác nhau. Cơ quan Lao động Châu Âu cũng sẽ tích cực thu thập những trường hợp áp dụng thành công và hỗ trợ việc trao đổi thường xuyên giữa chính quyền các quốc gia.

Trong các bước tiếp theo, Ủy ban kiến nghị Nghị viện Châu Âu và Hội Đồng thông qua các bước đề ra trong Thông báo và kêu gọi các quốc gia thành viên, các bên liên quan cùng phối hợp triển khai hành động. Ủy ban sẽ giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện trong các hội nghị thường niên với đại diện các quốc gia.

Đẩy nhanh quá trình số hóa phối hợp bảo hiểm xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán giữa các nhà lập pháp về việc sửa đổi quy tắc phối hợp bảo hiểm xã hội Châu Âu.

Hoài Liên