Dữ liệu lớn (Big Data) giúp Đông Nam Á tạo ra hơn 100 tỷ USD trong phục hồi hậu Covid-19

18/08/2022 09:34 AM


Dữ liệu lớn (Big Data) có tiềm năng khổng lồ trong việc đẩy nhanh phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 ở Đông Nam Á, với những lợi ích trong lĩnh vực y tế công cộng, phúc lợi, bảo trợ xã hội và giáo dục đạt giá trị hơn 100 tỷ USD.

Nhận định này được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chia sẻ tại Báo cáo với nhan đề Khai thác tiềm năng của dữ liệu lớn ở Đông Nam Á sau đại dịch công bố ngày 17/8. Theo ADB, các thể chế nhà nước trong khu vực đã chấp nhận dữ liệu lớn nhờ sức mạnh phân tích để biến những tập dữ liệu khổng lồ thành những hiểu biết có khả năng thúc đẩy hành động, có thể giúp các chính phủ ứng phó nhanh chóng trước khủng hoảng, cải thiện dịch vụ và tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc trong tương lai.

Báo cáo phân tích, dữ liệu lớn có thể cải thiện việc cung cấp các dịch vụ của chính phủ và đẩy nhanh công cuộc phục hồi sau đại dịch Covid-19. Báo cáo ước tính, các hệ thống giám sát từ xa có thể giúp tiết kiệm 9,4 tỷ USD cho hệ thống y tế ở Đông Nam Á vào năm 2030, nhờ giảm số lượng người tới bệnh viện, thời gian nằm viện ngắn hơn và giảm thủ tục y tế.

Lợi ích ước tính hàng năm từ áp dụng công nghệ theo hướng dữ liệu trong chăm sóc sức khỏe ở Đông Nam Á cho đến năm 2030

Lợi ích ước tính hàng năm từ áp dụng công nghệ theo hướng dữ liệu trong chăm sóc sức khỏe ở Đông Nam Á cho đến năm 2030

Trong khi đó, việc sử dụng phân tích để định hướng các can thiệp y tế tập trung cao vào những nhóm dân cư có nguy cơ có thể dẫn tới gia tăng khoảng 15,5 tỷ USD trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của toàn khu vực vào năm 2030.

Báo cáo cũng nhận thấy rằng việc sử dụng các công nghệ số hóa để cung cấp hoạt động học tập và kết nối việc làm từ xa và cá nhân hóa có thể đóng góp ước tính 77,1 tỷ USD mỗi năm vào GDP của các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2030.

Nhận định rằng các công nghệ số hóa đang làm biến đổi nền kinh tế toàn cầu, Báo cáo của ADB ước tính rằng chỉ tính riêng ở Đông Nam Á, quy mô của nền kinh tế Internet có thể tăng gấp 3 lần, lên tới 300 tỷ USD vào năm 2025 so với năm 2019.

Lợi ích hàng năm ước tính từ áp dụng công nghệ theo hướng dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục ở Đông Nam Á cho đến năm 2030

Lợi ích hàng năm ước tính từ áp dụng công nghệ theo hướng dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục ở Đông Nam Á cho đến năm 2030

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo rằng, việc khai mở tiềm năng của dữ liệu lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công sẽ đòi hỏi các chính phủ phải đặt nền móng kỹ thuật và chiến lược, nhằm tối ưu hóa các cơ hội của dữ liệu lớn và giảm thiểu rủi ro, bao gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, chống gian lận và an ninh mạng.

Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB Ramesh Subramaniam đánh giá: Tốc độ số hóa rõ ràng đã được đẩy nhanh trong đại dịch Covid-19, làm nổi bật tầm quan trọng của dữ liệu lớn trong việc cung cấp các dịch vụ công chủ chốt như y tế, phúc lợi và bảo trợ xã hội và giáo dục một cách hiệu quả và hiệu suất.

“Điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách trên khắp khu vực cần góp phần mở đường cho việc ứng dụng dữ liệu lớn - từ quản trị chiến lược tới xây dựng văn hóa được định hướng bởi dữ liệu”, chuyên gia ADB khuyến nghị.

PV