Công tác thi đua, khen thưởng ngành BHXH: Tạo động lực tích cực

21/01/2020 03:42 PM


Năm 2019, BHXH Việt Nam đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, BHXH Việt Nam tăng cường khen thưởng đột xuất, thường xuyên đối với người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Ảnh minh họa.

Tăng cường khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời

Với quyết tâm tập trung tối đa mọi nguồn lực, tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước (PTTĐ) đặc biệt trong toàn Ngành với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”, qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao. Cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,2 triệu người; 574 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 13,43 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 85,95 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,3% dân số. Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 368.181 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch giao. Toàn Ngành đã giải quyết hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho khoảng 3,1 triệu người; 973.552 người hưởng trợ cấp 1 lần; 11.152.363 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khoảng 186 triệu lượt người; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 926.485 người hưởng chế độ BH thất nghiệp, 20.418 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Nhằm ghi nhận thành tích và động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, năm 2019, BHXH Việt Nam đã thực hiện khen thưởng đột xuất, thường xuyên, nhất là đối với người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ, những tập thể ở vùng sâu, vùng xa tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số lượng khen thưởng cho người lao động trực tiếp toàn Ngành chiếm gấp 2 đến 3 lần so với số lượng lãnh đạo quản lý.

Năm 2019, đã có 419 tập thể và 1.608 cá nhân được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã khen thưởng đột xuất, chuyên đề; 386 tập thể và 1.170 cá nhân được khen thưởng thường xuyên; đề nghị cấp trên khen thưởng cấp Nhà nước cho 42 tập thể và 63 cá nhân.

Thực hiện PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm, BHXH Việt Nam đã triển khai Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, tặng thẻ BHYT cho gần 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, vận động đoàn viên thanh niên, công đoàn quyên góp xây nhà tình nghĩa... góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Việc triển khai PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 đã đạt được kết quả nổi bật trong việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngành trong hai giai đoạn (2010 - 2015) và (2016 - 2020). Hưởng ứng và thực hiện PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, BHXH Việt Nam đã phát động PTTĐ “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp", góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động. PTTĐ “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH luôn gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, từ đó, xây dựng ngành BHXH trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2019, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được BHXH Việt Nam chú trọng, nhiều nhân tố điển hình tiên tiến xuất hiện, với việc công nhận 32 sáng kiến của 68 cá nhân là sáng kiến cấp Ngành và hàng nghìn sáng kiến cấp cơ sở đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong lao động của công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, năm 2019, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4855/BHXH-TĐKT gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phổ biến, đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành và đến toàn xã hội, cổ vũ phong trào thi đua rộng lớn phát triển và hòa quyện với thực tiễn lao động sáng tạo để xây dựng và phát triển ngành BHXH.

Quyết tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2020, BHXH Việt Nam quyết tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp hiệu quả cao, hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam, các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Bên cạnh đó, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có sáng kiến, giải pháp tiêu biểu, ứng dụng hiệu quả trong các nghiệp vụ của Ngành, từ đó, khởi dậy tinh thần, khí thế, quyết tâm mới, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH vươn lên, lập nhiều thành tích trong công việc.

Đặc biệt, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của Ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nếu cao tin thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” nhằm kêu gọi các tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, lập thành tích, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội./.

TT