Hà Nội: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT với hộ gia đình cận nghèo

09/07/2019 10:12 AM


Đây là một trong những chủ trương được Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội thông qua tại phiên họp chiều ngày 08/7, ban hành Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Theo đó, TP.Hà Nội đưa ra 4 chính sách giảm nghèo bền vững gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ hàng tháng đối với nhóm đối tượng là người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiếm nghèo (HIV, ung thư, suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo, xơ gan giai đoạn mất bù, suy tim độ 4 và các bệnh hiếm nghèo khác theo quy định của cơ quan y tế). Các đối tượng này là thành viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo mà trong hộ không có người trong độ tuổi lao động hoặc không có người còn khả năng lao động.

Thứ hai, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với đối tượng là thành viên thuộc hộ gia đình nghèo được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng sau khi hộ gia đình thoát cận nghèo.

Thứ ba, hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập mức 100.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông (kế cả học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên) là thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tể không quá 9 tháng/năm học, tối đa không quá 03 năm học sau khi hộ gia đình thoát nghèo.

Theo thống kê của Sở LĐ - TB&XH TP.Hà Nội, trên địa bàn thủ đô hiện có có 23.289 hộ nghèo với 64.213 nhân khẩu, chiếm 1,16% tống số hộ dân. Các hộ này thuộc diện đặc biệt khó khăn, cần hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ hàng tháng.

Vì vậy, việc Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm đối tượng này nhằm thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2019 TP.Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo./.

PV