Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH tỉnh Bình Thuận: Nỗ lực đưa công tác BHXH, BHYT lên tầm cao mới 10/19/2016 1:14:00 PM Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Sau gần 4 năm thực hiện, với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã giúp nâng cao nhận thức của nhân dân, qua đó tạo được kết quả tốt trong phát triển, mở rộng diện bao phủ của chính sách BHXH, BHYT.
Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động số 17-NQ/TU ngày 04/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Đây là hành lang pháp lý đầy đủ để các sở, ban, ngành, cấp ủy và chính quyền các cấp, người lao động, đơn vị sử dụng lao động quan tâm phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Với những thuận lợi trên, sau 4 năm triển khai công tác BHXH, BHYT, trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2015, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm là 81.943 người, tăng 10,52% so với năm 2013 là (74.144 người). Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 657 người, tăng 58,7% so với năm 2013 là (414 người). Tổng số thu BHXH, BHYT là 3.839 tỷ đồng, đạt 104,35% kế hoạch, tăng 181 tỷ đồng so với năm 2014. 9 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền thu được 892.073 triệu đồng, đạt 55,04% kế hoạch năm. Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT là 6.540 tỷ đồng, tăng 997 tỷ đồng so với năm 2014. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Đối tượng tham gia BHYT năm 2015 là 737.610 người, tăng 11,15 % so với năm 2013 là 653.824 người. Tính đến 30/9/2016 đã có 828.579 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh 68,63% dân số. Quyết định số 1167/QĐ-TTg  ngày 28/06/2016 về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020 của Thủ tướng Chính phủ giao năm 2016 tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh Bình Thuận là 68,5%, như thế đến thời điểm này đã đạt chỉ tiêu và vượt 0,13%. Đối tượng tham gia BH thất nhiệp năm 2015 là 73.700 người, tăng 17,36% so với năm 2013 là (62.799 người). Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 1.494.549 triệu đồng, tăng 28,51% so với năm 2013 là (1.162.974 triệu đồng). Số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2015 là 55,258 triệu đồng, giảm 33,40% so với năm 2013 là ( 82.972 triệu đồng).

Công tác cải cách hành chính được BHXH tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. BHXH tỉnh thường xuyên rà soát lại các văn bản nghiệp vụ, thủ tục hành chính, kịp thời kiến nghị BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hồ sơ bất hợp lý, không còn phù hợp thực tiễn; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và trả hồ sơ cho đối tượng; áp dụng các đề tài sáng kiến của cán bộ công chức, viên chức BHXH tỉnh về đơn giản hoá, rút ngắn các quy trình, hồ sơ, biểu mẫu trong khuôn khổ các quy định BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công khai quy trình, quy định, hồ sơ, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị, đối tượng biết và thực hiện. Cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông hoạt động nền nếp, ổn định, đáp ứng yêu cầu công việc và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ, đem lại sự hài lòng cho đơn vị, đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế: diện bao phủ BHYT còn thấp; một số doanh nghiệp trong tỉnh còn trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đến nay, việc thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong triển khai các loại hình bảo hiểm bắt buộc trong tỉnh đạt tỷ lệ thấp.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị, tiến tới lộ trình BHYT toàn dân, ngoài sự nỗ lực của ngành BHXH thì các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy Đảng các cấp, nhất là cấp ủy Đảng cơ sở về vai trò tổ chức cơ sở Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; gắn trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy với kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đơn vị mà tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy đó trực tiếp lãnh đạo, động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt; nghiêm túc phê bình những đơn vị, cá nhân còn hạn chế thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT và Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, đưa Nghị quyết  21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần ổn định chính trị- xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương vì chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân lao động tự nguyện tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, trong năm 2016- 2017, phải đạt được 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Những địa phương nào làm tốt cần tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời. Cơ quan BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế triển khai công tác khám, chữa bệnh liên thông tuyến huyện theo đúng lộ trình 01/01/2016 và thực hiện giá viện phí theo Thông tư số 37/TTLT- BYT- BTC của Liên bộ Y tế- Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/3/2016 đã quy định.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị doanh nghiệp và của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh, công tác BHXH, BHYT sẽ phát triển lên một tầm cao mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân mà Nghị quyết  21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân và BHXH cho mọi người lao động vì mục đích an sinh xã hội của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung./.

BS. Đặng Minh Thông
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 211
   Tổng số truy cập : 54517190
   Tổng số Hits : 80245363
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang