Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH Việt Nam: Triển khai công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy 3/27/2017 8:46:44 AM BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 753/BHXH –VP về việc triển khai công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy.
Ma tuy 270317.jpg
Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, để triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong Ngành BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy; xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về hiệu quả nghiêm trọng do tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy gây ra, từ đó tích cực phòng ngừa, đấu tranh, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, thường xuyên phối hợp, giữ mối liên hệ với các cơ quan chức năng nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến tình trạng mua bán, sử dụng chất ma túy trên địa bàn. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống ma túy từ cơ sở dân cư; phát giác và tố cáo tội phạm; quản lý, giúp đỡ người nghiện và người sau cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và phòng tránh tác hại của ma túy bằng hình thức mở chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Trang tin điện tử của Ngành và Trang tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

Thứ năm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc nếu công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị phụ trách vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác năm của đơn vị gửi về BHXH Việt Nam. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề nảy sinhh đột xuất, kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ngành.

NY
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 288
   Tổng số truy cập : 54592095
   Tổng số Hits : 80339513
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang