Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Bảo đảm bao quát toàn diện nhiệm vụ CCHC 3/10/2017 2:53:16 PM Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Mot cua 020416.jpg
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phân rõ nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trong CCHC

Thông báo kết luận nêu rõ, hiện nay, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Điểm n Khoản 16 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ là chồng chéo với quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Do đó, cần phân định rõ nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ theo hướng Bộ Nội vụ theo dõi thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại các Bộ, ngành, địa phương và chủ trì các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức, công vụ, còn Văn phòng Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, chủ trì triển khai nhiệm vụ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định số 150/2016/NĐ-CP. Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hoàn thiện kế hoạch CCHC năm 2017

CCHC là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Do đó, cần tập trung làm tốt công tác này trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Qua ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan về dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo và để bảo đảm bao quát toàn diện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Cụ thể, chỉnh lý, bổ sung các nhiệm vụ trong kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ; tập trung vào đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường trách nhiệm của các thành viên trong đề xuất sáng kiến cải cách, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra; bổ sung các nội dung về cải cách thể chế.

Đồng thời bổ sung nhiệm vụ xây dựng mô hình chấm điểm hành chính công và hệ thống đánh giá quốc gia hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11464/VPCP-TCCV ngày 31/12/2016.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định trong tháng 3/2017./.

PV
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 75
   Tổng số truy cập : 54528730
   Tổng số Hits : 80258463
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang