Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ năm 2017 1/5/2017 2:21:41 PM Sáng 05/01, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Trần Đình Liệu; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn và toàn thể Đảng viên trong cơ quan.
TK Dang 050117 07.JPG
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nêu rõ, năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị của cơ quan và toàn Ngành về tăng cường các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; đổi mới công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo quy định; tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ban, ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; tổ chức thực hiện Hệ thống thông tin giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT, kiểm soát chi phí KCB BHYT; tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Chính phủ.

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo BHXH các cấp ủy, các đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan và toàn Ngành. Đến 31/12/2016, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 76,1 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015, trong đó: số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện là 203 nghìn người và tham gia BHYT là 75,9 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 81,7% dân số, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Toàn Ngành đạt thu 256.874 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch được giao, tăng 40.128 tỷ đồng (18,5%) so với năm 2015.

Trong năm 2016, toàn Ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 8,67 triệu lượt người, tăng 7,9% so với năm 2015; phối hợp giải quyết cho 846.262 lượt người hưởng chế độ BH thất nghiệp, tăng 13,9% so với năm trước. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 144 triệu lượt người, tăng 10,8%.

TK Dang 050117 05.JPG
Các đại biểu dự Hội nghị

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tham mưu ký kết các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp công tác với các bộ, ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật BHXH (2014), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật An toàn, Vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; tham gia ý kiến dự thảo Luật Dược (sửa đổi)… Luật BHXH (năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT; Luật An toàn, Vệ sinh lao động.

Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Với việc tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, đơn giản hóa thủ tục; xây dựng quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ Ngành; tập trung nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ Ngành, hệ thống giao dịch điện tử và các dịch vụ công nghệ thông tin khác; bố trí các nguồn lực để triển khai hiệu quả, xây dựng Ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, đơn vị và nhân dân, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; đặc biệt những điểm mới về Luật BHXH năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.Công tác tuyên truyền có nhiều điểm mới về nội dung, hình thức tuyên truyền được thể hiện phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, đạt hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi phí, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT BH thất nghiệp như: Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên các cơ quan thông tấn báo chí; tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động về BHXH, BHYT; tổ chức “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 – 2016”, tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến trên Trang tin điện tử BHXH Việt Nam, kịp thời trao đổi, giải đáp các thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người dân, người lao động và doanh nghiệp,…

Xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 146-QĐ/TTg ngày 20/01/2016. Với mục tiêu xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững; tổ chức thực hiện chính sách về BHXH, BHYT phù hợp các chuẩn mực, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 3635/KH-BHXH ngày 21/09/2016 về thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020.

Các đại biểu tham gia Hội nghị cũng tham gia các ý kiến, tham luận làm rõ thêm về một nhiệm vụ của ngành như công tác thanh tra, kiểm tra, chiến lược hội nhập quốc tế, công tác tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT,…

TK Dang 050117 04.JPG
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được trong năm vừa qua và nhấn mạnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo Ngành BHXH triển khai toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đề cao vai trò của chính sách BHXH, BHYT, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngcho rằng, trong xã hội văn minh hiện đại, BHXH đóng vai trò quan trọng, là thước đo đánh giá văn minh của mỗi đất nước và phục vụ cho tất cả các đối tượng, các thành phần trong xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng đã nhấn mạnh, đảm bảo chính sách An sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ lớn và trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách BHXH, BHYT là trụ cột trong chính sách An sinh xã hội và đóng vai trò quan trọng trong ổn định xã hội.

Phó Bí thư Lê Mạnh Hùng đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tập trung thực hiện tốt công tác tư tưởng, ổn định phát triển gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nắm bắt tư tưởng đảng viên, tạo sự động thuận cao trong phát triển đơn vị; Thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, giám sát thường xuyên đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển đảng viên một cách toàn diện; Đồng thời, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt thực sự là hạt nhân chính trị của Khối các cơ quan Trung ương.

TK Dang 050117 03.JPG
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Mạnh Hùng. Đóng chí nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam sẽ tăng cường định hướng, nâng cao nhận thức trong chi bộ và đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, cụ thể hóa vào trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tập thể đoàn kết với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Dương Văn Thắng hướng dẫn một số nội dung về học tập Chỉ thỉ số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

TK Dang 050117 01.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao giấy khen cho các tập thể

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam công bố và tặng Giấy khen đối với 05 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, bao gồm: Chi bộ Ban Thực hiện chính sách BHXH, Chi bộ Vụ Tài chính – Kế toán, Đảng bộ Văn phòng, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Đồng thời, tặng Giấy khen đối với 05 tập thể (Chi bộ Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Chi bộ Vụ Tài chính – Kế toán, Chi bộ Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Chi bộ Ban Thực hiện chính sách BHXH, Chi bộ Tạp chí BHXH) và 10 cá nhân có thành tích trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Hải Phong
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 385
   Tổng số truy cập : 54527948
   Tổng số Hits : 80257263
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang