Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Bộ Công an: Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân 11/7/2016 2:12:18 PM Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA quy định biện pháp thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân.
 CA 071116.jpg
Ảnh minh họa, nguồn Internet


Thông tư này quy định biện pháp thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, gồm: mức đóng, trách nhiệm đóng, lập dự toán và quyết toán kinh phí đóng BHYT; cấp và quản lý thẻ BHYT; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; tạm ứng, thanh toán quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT; quản lý, sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh và chi phí quản lý BHYT; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Mức đóng BHYT

Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí.

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng hưởng lương trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về BHXH đối với trợ cấp thai sản khi sinh con, nhận con nuôi hoặc đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (do Bộ Y tế ban hành) thì do quỹ BHXH đóng BHYTcăn cứ vào mức tiền lương, phụ cấp tháng của cán bộ, chiến sĩ nghỉ thai sản, ốm đau.

Cán bộ, chiến sĩ được cử đi công tác, học tập tại nước ngoài và được cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh thì không phải đóng bảo hiểm y tế; thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT cho đến ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền điều động cán bộ, chiến sĩ trở lại Công an đơn vị, địa phương công tác.

Cấp và quản lý thẻ BHYT

Thẻ BHYT của cán bộ, chiến sĩ do BHXH Công an nhân dân phát hành và quản lý.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ được cấp một thẻ BHYT với một mã số do Giám đốc BHXH Công an nhân dân quy định và được ghi trong thẻ BHYT.

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT và được ghi trong thẻ BHYT. Cán bộ, chiến sĩ tham gia BHYT liên tục thì từ lần cấp thẻ thứ hai trở đi, thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ lần trước.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT tối đa không quá 60 tháng. Giám đốc BHXH Công an nhân dân quyết định thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với từng trường hợp cụ thể.

Thẻ BHYT được cấp trong trường hợp chưa được cấp hoặc chuyển đổi đối tượng tham gia BHYT hoặc thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng.

Hồ sơ cấp thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật BHYT (đã được sửa đổi, bổ sung); cụ thể: Tờ khai tham gia BHYT; Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an đơn vị, địa phương lập trên phần mềm do BHXH Công an nhân dân cung cấp gửi kèm theo dữ liệu điện tử và công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.

Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất. Đổi thẻ BHYT trong các trường hợp: Thẻ bị rách, nát hoặc hỏng; Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; Thay đổi thông tin cá nhân; Thông tin ghi trên thẻ không đúng; Cán bộ, chiến sĩ được điều động đến nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo và ngược lại.

Thanh toán của quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh BHYTđược quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYTthanh toán các chi phí: Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; Chi phí vận chuyển theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP; Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, bao gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn; Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại Khoản 1 Điều này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thì được quỹ BHYT chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ y tế tại cơ sở đó nhưng tối đa không vượt quá giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT công lập tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật. Phần chênh lệch do cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Đối với các cơ sở y tế công lập có thực hiện các dịch vụ y tế xã hội hóa, thanh toán theo giá do cơ sở y tế quy định nhưng không vượt quá giá thanh toán BHYT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có sử dụng dịch vụ y tế xã hội hóa cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán phần chênh lệch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT(đã được sửa đổi, bổ sung) hoặc khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp cứu; Thuốc, hóa chất phải được phép lưu hành tại Việt Nam; vật tư y tế phải có trong danh mục được cấp phép sử dụng; danh mục kỹ thuật y tế phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giá dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo kết quả trúng thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế; Sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế ngoài danh mục thanh toán của BHYT phải được hội chẩn hoặc người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (hoặc người được ủy quyền) ký phê duyệt và lưu trong hồ sơ bệnh án.

PV
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 362
   Tổng số truy cập : 54631959
   Tổng số Hits : 80388313
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang