Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Quảng Nam: Chuyển biến từ Nghị quyết 21 3/12/2014 2:33:00 PM Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH-BHYT) ở Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Vị trí, vai trò của hai chính sách này dần bao phủ trong toàn dân.
Quang Nam 130314 01.jpg
Việc tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ cho đối tượng được cơ quan BHXH tỉnh thực hiện đảm bảo, nhanh chóng, chính xác


Thực hiện đồng bộ


Từ khi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời, chính sách BHXH-BHYT được nâng lên một tàm vị thế mới, khi Nghị quyết đã khẳng định “chính sách BHXH-BHYT là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước”. Và để nhanh chóng đưa Nghị quyết (NQ) 21 đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, BHXH Quảng Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chương trình số 23-CTr/TU ngày 5.3.2013 về thực hiện NQ 21. Hai bên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền NQ 21 và Chương trình số 23 đến Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, hội, đoàn thể, đơn vị trường học và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố. BHXH Quảng Nam đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26.4.2013 về thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình số 23 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Phạm Văn Lại, Giám đốc BHXH Quảng Nam, cho biết: “Trên website của BHXH và bản tin nội bộ của tỉnh luôn đăng tải những nội dung về NQ 21. BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện NQ 21 trong toàn đơn vị, nâng cao nhận thức và xác định nhiệm vụ trọng tâm của các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố và tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị, tạo ra sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch được giao, và những mục tiêu của NQ 21 đặt ra. Từ đó, chính sách BHXH- BHYT đã được tuyên truyền sâu rộng đến tất cả đảng viên, cán bộ, nhân dân, giúp cho toàn hệ thống chính trị đến nhân dân hiểu sâu, rộng hơn về chính sách”. Hệ thống đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện, thành phố đều có chương trình hành động thực hiện NQ 21, nêu chỉ tiêu cụ thể của mỗi đơn vị, đặc biệt là chỉ tiêu về thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Mỗi ngành, địa phương đều được giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện NQ 21 thành công. Ông Lại cho biết thêm, từ khi có NQ 21, cơ quan BHXH khi làm việc với các ngành, địa phương rất thuận lợi. Nhờ đó là công việc đi vào quy cũ, nền nếp, bài bản hơn.

Quang Nam 130314 02.jpg
Từ khi Nghị quyết 21 được triển khai, chất lượng khám chữa bệnh BHYT được nâng cao

Hiệu quả thiết thực


Trong thực tế, đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được mở rộng hơn nhiều sau 1 năm thực hiện NQ 21. Các đối tượng trước đây ít tham gia như học sinh- sinh viên, tự nguyện nhân dân, người lao động trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, nay đã tăng lên đáng kể. Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh Quảng Nam có 1.349.901 người tham gia các loại hình bảo hiểm (tăng hơn 31 nghìn người so với năm 2012). Năm 2013, BHXH toàn tỉnh Quảng Nam thu được 1.894.156 triệu đồng, đạt 109% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 19,82% so với năm 2012). Số thu của tất cả các chế độ BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đều vượt kế hoạch ở 18/18 huyện, thành phố. Các đơn vị, doanh nghiệp còn nợ hơn 79 tỷ đồng, cơ quan BHXH các huyện, thành phố đã khởi kiện ra tòa đối với 41 doanh nghiệp, thu hồi được 15.651 triệu đồng. Công tác thu hồi nợ đã có chuyển biến tích cực khi chính sách được quán triệt thực hiện, cùng nhiều giải pháp được cơ quan BHXH thực hiện đồng bộ, giảm tỷ lệ nợ xấu, khó đòi, mang lại quyền lợi thiết thân cho người lao động bị nợ BHXH.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng dành nhiều kinh phí thực hiện đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực... phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và người có thẻ BHYT nói riêng, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện cụ thể khi những phản hồi mang tính than phiền, kêu ca của người dân đến cơ quan BHXH Quảng Nam qua đường dây nóng, qua website và đến trực tiếp ngày càng ít hơn.

Công tác giải quyết và hưởng các chế độ BHXH cho người lao động được BHXH Quảng Nam và BHXH các huyện thành phố thực hiện đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật và của Ngành. BHXH thường xuyên phối hợp với ngành Bưu điện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng được an toàn, đầy đủ, kịp thời, đúng lịch với số đối tượng tham gia thụ hưởng hằng tháng là trên 35.000 người. Trong năm 2013, toàn tỉnh Quảng Nam có 14.150 hồ sơ của đối tượng đã được tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ ngắn ngày. Các chế độ BHXH hằng tháng được chi trả kịp thời đến 34.538 đối tượng, với số tiền là 1.024.497 triệu đồng.

Giám đốc BHXH Quảng Nam, ông Lại nói: “BHXH Quảng Nam đã phân cấp cho BHXH các huyện, thành phố quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn quản lý. Sau khi phân cấp, BHXH tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác cấp, quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT. BHXH cấp huyện thực hiện cấp mới, cấp lại thẻ BHYT cho đối tượng được kịp thời, thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của ngành. Cùng với NQ 21, BHXH tích cực triển khai thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đẩy mạnh ứng dụng CNTT nên việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cho đơn vị, đối tượng luôn đảm bảo”.

Thanh Dũng
Các tin đã đăng
Gia Lai: Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình 55-CTr/TU của Tỉnh ủy
BHXH tỉnh Kiên Giang: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013
UBND tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
Tạp chí Bảo hiểm xã hội kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
Toàn ngành y tế đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21và Đề án BHYT toàn dân
Quảng Trị: Tọa đàm BHYT học sinh với công tác y tế trường học
Phấn đấu đến năm 2020, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh Quảng Trị: Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW
BHXH BÌNH THUẬN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 21 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
BHXH tỉnh Cà Mau tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2012 – 2013
BHXH tỉnh Phú Thọ: Triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ
Tỉnh ủy Khánh Hòa: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 154
   Tổng số truy cập : 54626275
   Tổng số Hits : 80382963
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang