Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Gia Lai: Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình 55-CTr/TU của Tỉnh ủy 2/26/2014 3:34:04 PM Ngày 25/02/2014, tại trung tâm hội nghị trực tuyến UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH-BHYT giai đoạn 2012 - 2020" và Chương trình số 55-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị. Đến tham dự và chủ trì hội nghị, tại đầu cầu của UBND tỉnh có ông Măng Đung- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh; ông Thới Văn Đạo-Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực; ông Mai Xuân Hải- Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban; bà Trần Thị Hoài Thanh- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phó Trưởng ban. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở -ngành là thành viên Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh, các thành viên Tổ thư ký giúp việc. Tại đầu cầu của 17 huyện, thị xã, thành phố, có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, thường trưc HĐND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của huyện.
Gia Lai 260214.jpg

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến đáng kể, nhận thức của lãnh đạo tỉnh, các sở ban, ngành và của cả hệ thống chính trị về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Sự chủ động phối hợp của các sở, ngành, các hội, đoàn thể với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền vận động, trong công tác thu, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và trong giải quyết chế độ luôn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và nhân dân nói chung. Ý thức trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị, DN được thể hiện rõ hơn và đã có sự quan tâm, chú trọng đến công tác BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, như: một số địa phương chưa thật sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận để khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết 21 đối với đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội có lúc còn trầm lắng; người dân còn nhầm lẫn chính sách BHXH, BHYT với loại hình bảo hiểm thương mại nên trong quá trình tuyên truyền vận động nhân dân tham gia gặp nhiều hạn chế; hiện tượng chiếm dụng quỹ BHXH, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT vẫn đang tiếp diễn và là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ, mặt khác các chế tài xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân chưa có hiệu quả nên làm giảm quá trình hiện thực hóa Nghị quyết 21 vào thực tiễn cuộc sống; nhận thức về thực hiện chính sách BHXH còn bất cập, thực hiện chính sách BH thất nghiệp còn nhiều khó khăn, do nhận thức của người sử dụng lao động và NLĐ chưa thấu đáo; việc lập danh sách cấp thẻ BHYT còn sai thông tin, cấp trùng thẻ còn xảy ra, thẻ đã được in nhưng còn chậm chuyển đến tận tay người dân…

Phát biểu gợi ý thảo luận tại hội nghị, ông Thới Văn Đạo-Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung của báo cáo, đặc biệt nhấn mạnh về chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của một số đơn vị, địa phương còn thấp hơn chỉ tiêu chung. Đồng thời, Giám đốc BHXH tỉnh cũng gợi ý một số giải pháp cụ thể để tháo gỡ những tồn tại, khó khăn phát sinh hiện nay mà báo cáo đã đề cập.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và đại diện Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; phát biểu kết luận hội nghị, ông Măng Đung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt, góp phần đắc lực vào bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Về định hướng nhiệm vụ năm 2014, ngoài 6 giải pháp mà báo cáo đã đề cập,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tập trung vào một số nội dung sau:

Trước hết, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận để khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, coi đây là giải pháp quan trọng và cơ bản, mấu chốt nhất để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân và đảm bảo về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các sở- ngành quản lý nhà nước về công tác này cần phối hợp với cơ quan thường trực, tăng cường các biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức da dạng, phong phú, huy động nhiều đơn vị tuyên truyền thực hiện, với mục tiêu “BHXH cho toàn thể NLĐ, BHYT cho toàn dân” theo lộ trình của Chính phủ.

Hai là, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực, phát hiện, nêu gương, biểu dương kịp thời những đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; nhắc nhở, phê bình các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Ba là, các thành viên BCĐ phụ trách các địa bàn tiếp tục phối hợp, hướng dẫn cấp huyện tập trung rà soát, nắm chắc số liệu các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã được phân khai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề ra kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng BHXH, BHYT, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề ra. Đôn đốc, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu trên cả 3 tiêu chí: về phát triển đối tượng, về số tiền thu và giảm tỷ lệ nợ dưới mức quy định.

Bốn là, các cơ quan chuyên môn nhất là Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Sở Tài chính, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy chế hoạt động, tuyệt đối tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trong ban chỉ đạo nghiên cứu đề xuất quy trình cấp thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Sáu là, phối hợp đề xuất các giải pháp sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, không để Quỹ BHYT kết dư nhiều trong khi người dân chưa được thụ hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe, nhất là giải pháp nâng cao hơn chất lượng KCB, sử dụng nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại trong điều trị…

Bảy là, trên cơ sở các nhiệm vụ đã nêu tại báo cáo, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt kết quả cao nhất.

Nhân dịp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014, tại hội nghị, ông Măng Đung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thay mặt Ban chỉ đạo cảm ơn ngành y tế đã phục vụ tốt nhân dân trên địa bàn thời gian qua, mong toàn ngành tiếp tục rèn luyện y đức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo để làm tốt việc phục vụ nhân dân trong tỉnh./.

Đức Lộc- BHXH tỉnh
Các tin đã đăng
BHXH tỉnh Kiên Giang: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013
UBND tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
Tạp chí Bảo hiểm xã hội kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
Toàn ngành y tế đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21và Đề án BHYT toàn dân
Quảng Trị: Tọa đàm BHYT học sinh với công tác y tế trường học
Phấn đấu đến năm 2020, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh Quảng Trị: Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW
BHXH BÌNH THUẬN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 21 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
BHXH tỉnh Cà Mau tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2012 – 2013
BHXH tỉnh Phú Thọ: Triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ
Tỉnh ủy Khánh Hòa: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị
Quảng Nam: Triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 213
   Tổng số truy cập : 54660305
   Tổng số Hits : 80419613
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang