Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH tỉnh Kiên Giang: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013 1/13/2014 1:53:00 PM Năm 2013 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị ban hành và đi vào đời sống, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT. Đồng thời xác định rõ tầm quan trọng, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.
Kien Giang 130114.jpg
BHXH tỉnh làm việc với các ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020

Xác định trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết, BHXH tỉnh Kiên Giang đã có nhiều giải pháp phấn đấu để hoàn thành nhiệm được giao. Về mặt chủ trương, ngay từ khi Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành, cùng với sự chỉ đạo của Ngành, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; phối hợp cùng các Ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020. Đồng thời, Đảng ủy BHXH tỉnh cũng ban hành Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW triển khai đến tất cả đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường trách nhiệm của CCVC toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

Theo Kế hoạch Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, toàn tỉnh phấn đấu: đến 2015 có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHXH, 10% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp, trên 65% dân số tham gia BHYT; đến năm 2020, các chỉ tiêu trên lần lượt là 40%, 25% và 80%. Xác định khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức và nội dung đa dạng phong phú. Đồng thời, BHXH tỉnh còn gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ, qua đó, phát động nhiều cuộc thi đua năm, thi đua chuyên đề, thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW… để đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác trong toàn Ngành.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thu, phát triển đối tượng và giao kế hoạch thu cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Điều đó giúp BHXH tỉnh chủ động trong việc lập ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu của Ngành giao. Để công tác thu đi vào nề nếp, đảm bảo viên chức thu làm việc với tính chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao, BHXH tỉnh đã tổ chức các buổi tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng nghiệp vụ cho viên chức chuyên trách thu. Hàng tháng tổ chức giao ban cấp tỉnh để nắm số đã thực hiện được, hiểu rõ những khó khăn trước mắt và lâu dài, từ đó có những chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2013, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp hiệu quả liên quan trực tiếp đến công tác thu: tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; định kỳ lập danh sách những đơn vị nợ đọng kéo dài gửi Đảng ủy, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH để phối hợp xử lý… Kết quả, năm 2013, ước số thu BHXH, BHYT 1.343/1.338 tỷ đồng, vượt 0,37% kế hoạch Ngành giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 17,8 %. Đạt chỉ tiêu thu do Ngành giao không chỉ là mong muốn lớn nhất của BHXH tỉnh, mà đó còn là niềm vui chung của hàng ngàn lao động, những người làm công ăn lương trong các cơ quan đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, khi mà các khoản BHXH, BHYT được đóng góp đầy đủ, để quyền lợi của họ được bảo đảm.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả khả quan, số người tham gia ước đạt 919.322 người, đạt 53% dân số toàn tỉnh, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,3%. Số người tham gia tăng do sự chỉ đạo quyết liệt của toàn Ngành, của cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị… Tuy nhiên, số đối tượng tham gia vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, vì một số nguyên nhân khách quan như: tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, một số DN giải thể; đối tượng hộ gia đình và học sinh vùng huyện đảo, xã đảo tham gia BHYT còn thấp do chờ hướng dẫn về BHYT biển đảo; học sinh là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT nhưng tại vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn học sinh không tham gia BHYT còn nhiều; đối tượng là lao động trong lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản không tham gia BHYT...

Số nợ BHXH, BHYT còn nhiều, ước hết năm 2013, số nợ toàn tỉnh là 30 tỷ đồng, do một số đơn vị cố tình dây dưa, không nộp tiền BHXH, BHYT; nhiều DN thua lỗ, phá sản, không có khả năng thanh toán nợ cho cơ quan BHXH. Việc nợ tiền BHXH, BHYT trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo đảm an sinh xã hội. NLĐ không được giải quyết kịp thời các chế độ BHXH ngắn hạn, không được nhận trợ cấp kịp thời khi bị rủi ro như ốm đau, thai sản...

Toàn ngành luôn xác định việc chi trả lương hưu và các chế độ trợ cấp BHXH là nhằm ổn định đời sống cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nên đã chỉ đạo kịp thời công tác chi trả các chế độ BHXH. BHXH tỉnh đề cao công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia, số người hưởng chế độ BHXH, BH thất nghiệp là trên 27.000 lượt người, số lượt KCB BHYT là 2.622.000 lượt. Tổng số chi BHXH, BHYT ước 1.052 tỷ đồng.

Bước sang năm 2014, BHXH tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp tốt với các ngành, các cấp để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, NLĐ và nhân dân trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; tăng cường khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ; phát huy hiệu quả xây dựng hình ảnh đẹp về ngành BHXH củng cố niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó giúp các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân hiểu rõ được vai trò của BHXH, BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về lộ trình BHYT toàn dân./.

Mai Hiên- BHXH tỉnh Kiên Giang
Các tin đã đăng
UBND tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
Tạp chí Bảo hiểm xã hội kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
Toàn ngành y tế đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21và Đề án BHYT toàn dân
Quảng Trị: Tọa đàm BHYT học sinh với công tác y tế trường học
Phấn đấu đến năm 2020, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh Quảng Trị: Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW
BHXH BÌNH THUẬN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 21 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
BHXH tỉnh Cà Mau tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2012 – 2013
BHXH tỉnh Phú Thọ: Triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ
Tỉnh ủy Khánh Hòa: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị
Quảng Nam: Triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ninh Bình: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 253
   Tổng số truy cập : 54641220
   Tổng số Hits : 80399463
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang