Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
UBND tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị 12/26/2013 2:01:47 PM Căn cứ vào dự thảo của BHXH tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, vừa qua UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3207/QĐ-UBND, ngày12/12/2013 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 01/7/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 60% lực lượng lao động trên địa bàn tham gia BHXH và trên 80% dân số của tỉnh tham gia BHYT. Trong đó, chú ý đến đối tượng NLĐ tại các DN, người cận nghèo, HS-SV, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp…Do vậy, ngay trong Kế hoạch, UBND tỉnh đã đưa ra nhiệm vụ cụ thể và giải pháp hữu hiệu cho việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến năm 2020 như: tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; bảo đảm thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị và người dân về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia; tăng cường hoạt động phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH tự nguyện để hướng đến BHYT toàn dân, BHXH cho mọi NLĐ; nâng cao năng lực tổ chức triển khai, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia; nâng cao chất lượng KCB BHYT, đầu tư cơ sở vật chất và cả nguồn nhân lực, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi và công bằng trong KCB; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thi đua hàng năm của các cấp chính quyền, sở, ngành, đoàn thể và đơn vị.

Đặc biệt là UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ chức Đảng, sở, ban, ngành, huyện, thị, thành ủy, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và yêu cầu các cấp ngành, đoàn thể nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 trên địa bàn tỉnh./.

Lệ Hiền-BHXH tỉnh
Các tin đã đăng
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
Tạp chí Bảo hiểm xã hội kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
Toàn ngành y tế đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21và Đề án BHYT toàn dân
Quảng Trị: Tọa đàm BHYT học sinh với công tác y tế trường học
Phấn đấu đến năm 2020, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh Quảng Trị: Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW
BHXH BÌNH THUẬN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 21 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
BHXH tỉnh Cà Mau tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2012 – 2013
BHXH tỉnh Phú Thọ: Triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ
Tỉnh ủy Khánh Hòa: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị
Quảng Nam: Triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ninh Bình: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cà Mau: Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 325
   Tổng số truy cập : 54659944
   Tổng số Hits : 80419263
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang