Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH BÌNH THUẬN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 21 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 8/2/2013 11:39:23 AM Xác định việc triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, ngày 04/4/2013 Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành động số 17-NQ/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp và trên 80% dân số của tỉnh tham gia BHYT. Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả quỹ BHXH, bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Từng bước xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Yêu cầu đặt ra là các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị, các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động và người sử dụng lao động thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BH thất nghiệp, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; cũng như các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ban , ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết của bộ Chính trị và chương trình hành động đến các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hiện hành về BHXH, BHYT, nhất là đối vớiNLD 020813.jpg người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, gắn với phát huy trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện BHXH, BHYT đối với người lao động theo quy định.

Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT theo hướng nhanh, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi từ bảo hiểm. Kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BHXH, BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT.

Tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT; sử dụng có hiệu quả và làm tốt công tác quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng lao động thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Với những giải pháp cụ thể này, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh có 3.690 đơn vị với 642.868 người tham gia BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, tăng          961 đơn vị với 9.312 người; tham gia BHYT 642.482 người, chiếm tỉ lệ 51,6% dân số; đã cấp 4.572 sổ BHXH, nâng tổng số sổ đã cấp đến nay là 121.441 sổ BHXH. Toàn tỉnh cũng đã thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 42,6% kế hoạch. Tổ chức việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. Phối hợp chi trả lương hưu và các trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện trên phạm vi toàn tỉnh nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian chờ đợi, thời gian nhận tiền; góp phần nâng cao công tác an sinh xã hội. Thực hiện công tác kiểm tra được 76 đơn vị, đạt 69,7% kế hoạch.; Giải quyết kịp thời 14 đơn thư của đối tượng, tiếp công dân 16 trường hợp, tiến hành xác minh 14 trường hợp TNLĐ, tử tuất, hưu trí…Thu hồi được tiền chi mất sức lao động và 01 trường hợp thanh toán chế độ thai sản không đúng quy định với số tiền trên 30 triệu đồng. Cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ nhất là tại phòng “một cửa” của BHXH tỉnh, giải quyết 100% hồ sơ các loại đúng hạn, không để hồ sơ tồn đọng.

Việc tích cực triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW ở BHXH Bình Thuận sẽ góp phần đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành giai đoạn 2012-2020.

Lê Nam Ích
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 234
   Tổng số truy cập : 54666305
   Tổng số Hits : 80425463
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang