Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH tỉnh Phú Thọ: Triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ 7/25/2013 3:36:04 PM Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong 6 tháng đầu năm 2013, BHXH tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Cụ thể: Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 25/01/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 21/3/2013 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020.
Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; giải quyết và tổ chức chi trả chính xác, hiệu quả, kịp  thời các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; góp phần quản lý hiệu quả Quỹ BHXH trong dài hạn và quản lý, cân đối được Quỹ BHYT. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng  BHXH, BHYT kéo dài. Tích cực tiến hành cải cách hành chính điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia và thụ hưởng các chế độ. Tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. Mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT về tỷ lệ dân số tham gia, trong đó đặc biệt lưu ý đến đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, làm nông, lâm,  nghiệp.

Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 35% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% dân số tham gia BHYT. Giảm thiểu tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, đảm bảo thu hồi số nợ nộp về quỹ BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo đúng quy định pháp luật.
         Để thực hiện mục tiêu trên, BHXH tỉnh Phú Thọ đã xác định rõ các giải pháp thực hiện cần đồng bộ và phối hợp chặt chẽ như: Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức và nội dung tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân, hộ gia đình, chủ sử dụng lao động và người lao động. Tích cực vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt quan tâm tập trung vào các đối tượng không thuộc diện bắt buộc để vận động tham gia tự nguyện.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo lộ trình hàng năm. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan chức năng rà soát xây dựng danh mục thuốc và vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường quản lý KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng làm dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc đắt tiền và trục lợi quỹ BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các ngành lao động, công an, liên đoàn lao động trong công tác thu BHXH, BHYT.

Hệ thống cơ quan BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý và thực hiện chính sách; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống; Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý  và thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Rà soát, thống kê tình hình trụ sở làm việc của hệ thống cơ quan BHXH các huyện để có phương án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trụ sở, sẵn sàng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là việc trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT.

Được biết Tỉnh uỷ đã yêu cầu các tổ chức Đảng, sở, ban, ngành, huyện, thị, thành ủy, các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị và cùng phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tỉnh uỷ cũng đã chỉ đạo ngành Y tế quan tâm đầu tư nâng cao năng lực, điều kiện để triển khai công tác khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở, đặc biệt là tại các trạm y tế tuyến phường, xã, thị trấn. Các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên, sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích và đúng quy định. ./.

Kim Phượng (BHXH tỉnh Phú Thọ)
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 332
   Tổng số truy cập : 54516708
   Tổng số Hits : 80244913
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang