Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam 3/20/2017 11:13:27 AM Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
 CP-MTTQ 200317.jpg
Nguồn ảnh: VGP


Thông báo kết luận nêu rõ, với chủ đề công tác năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn sát cánh cùng Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017 tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các chương trình cụ thể với nhiều hình thức phù hợp. Tăng cường công tác thông tin, tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta cả trong nước và ngoài nước góp sức xây dựng quê hương, đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; có cơ chế, chính sách thu hút các chuyên gia là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài.

Đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lấy ý kiến để nâng cao chất lượng xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật. Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phản biện xã hội đối với các dự thảo luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Sớm phối hợp tổ chức Hội nghị giữa Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã; phối hợp tổ chức góp ý Luật về Hội, các chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc và miền núi; các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó phối hợp trong phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực phối hợp trong cải cách hành chính; xử lý tốt các thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo sự chuyển biến mạnh từ Trung ương đến địa phương./.

PV
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 145
   Tổng số truy cập : 54660305
   Tổng số Hits : 80419613
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang