Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Sơn La: Nỗ lực triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2017 5/19/2017 2:43:43 PM UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, bàn các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh chủ trì hội nghị.
son la 190517.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Khánh chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã được nghe Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Hữu Thành báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2016, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2017; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; phương hướng nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT 8 tháng cuối năm 2017; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện giá dịch vụ KCB theo Thông báo Kết luận số 752-TB/TU của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo việc trích lập và sử dụng các quỹ tại đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế theo quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Giám đốc các Bệnh viện báo cáo tình hình thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2016 và tình hình nguồn thu, chi trả tiền lương cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tính đến hết tháng 4/2017, số người tham gia BHXH, BHYT đạt 1.070.626 người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 62.282 người, tham gia BHXH tự nguyện là 2.216 người, BH thất nghiệp là 49.589 người; BHYT học sinh, sinh viên đạt 239.000/254.000 người (chiếm 94,4%); thu BHXH, BHYT 598,3 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch giao năm 2017. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành cơ bản đã đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân; việc tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC về quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình nợ đọng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn còn lớn, số nợ kéo dài từ 03 tháng trở lên là 30,93 tỷ đồng; việc phối hợp rà soát danh sách đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi… chưa chặt chẽ, kịp thời; công tác quản lý giá thuốc, quy trình, định mức, phác đồ điều trị còn vướng mắc chưa được tháo gỡ giải quyết kịp thời; chi phí KCB BHYT năm 2016 đã vượt quỹ KCB của tỉnh gần 18 tỷ đồng tại 16/16 cơ sở đăng ký KCB ban đầu.

Đánh giá công tác BHXH, BHYT trên địa bản tỉnh trong thời gian vừa qua đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện  của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Khánh cũng yêu cầu tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 94,3% người tham gia BHYT năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Khánh giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành liên quan đến công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cụ thể:

UBND các huyện, thành phố xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 34/CT-TTg.

 Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC; Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế; Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với cơ chế đổi mới về tài chính trong dịch vụ y tế, không để ảnh hưởng tới việc KCB và nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán KCB BHYT; rà soát lại quy trình, phác đồ  điều trị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả KCB cho nhân dân.

Sở Giáo dục – Đào tạo tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh và các sở, ban, ngành , UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

 Sở Lao động – Thương binh và xã hội chỉ đạo các phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát các đối tượng trên địa bàn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quản lý nhà nước về BHXH; chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành có liên quan rà soát các doanh nghiệp nợ đóng BHXH đối với người lao động; tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí mua BHYT cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số theo Quyết định 582/QĐ-TTg; nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách BHYT đối với các đối tượng trên địa bàn (hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên).

Cục Thuế tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh, các sở, ngành rà soát lại các doanh nghiệp có liên quan tới kê khai, chưa kê khai thu ngân sách và thu nộp BHXH; các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, nợ thuế; các doanh nghiệp thành lập năm 2016, 2017 đã cấp phép nhưng chưa kê khai.

BHXH tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố năm 2017; dự thảo văn bản trình UBND tỉnh chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia và văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu BHYT năm 2017, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 94,5%. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết của ngành về phát triển đối tượng BHXH, BHYT; kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ; thực hiện tốt công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT; rà soát quy trình cấp thẻ BHYT, hạn chế tối đa cấp trùng thẻ; phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố rà soát đối tượng theo Quyết định 582/QĐ-TTg cấp thẻ BHYT (xong trước 30/5/2017); chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế đố chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phối hợp với Trung tâm hành chính công và các ngành rà soát lại quy trình phù hợp và giải quyết tốt thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có liên quan tới tổ chức, cá nhân từ ngày 01/6/2017.

QN
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 167
   Tổng số truy cập : 54660305
   Tổng số Hits : 80419613
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang