Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH tỉnh Cao Bằng: Nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao 2017 3/20/2017 3:25:51 PM BHXH tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn chỉ đạo hội nghị.
Cao Bang 200317.jpg 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn chỉ đạo hội nghị


Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo công khai tài chính; báo cáo hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2016 và chương trình kế hoạch hoạt động năm 2017.

Năm 2016, vượt qua khó khăn, BHXH tỉnh đã đạt được kết quả khả quan, trong đó nổi bật một số lĩnh vực: Số thu đạt 101,88% kế hoạch giao, tăng 5,3% so với số thu năm 2015. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 100,9% kế hoạch, tỷ lệ nợ thấp hơn chỉ tiêu được giao, công tác rà soát lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (đến đầu tháng 11 năm 2016, tỷ lệ đồng bộ hóa dữ liệu đạt 100%), cấp sổ BHXH kịp thời; thẻ BHYT năm 2017 in, cấp phát, bàn giao trong tháng 12/2016; công tác quản lý tài chính; giám định và quản lý sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả.

Với những kết quả đó, năm 2016, tập thể, cá nhân BHXH tỉnh đã được tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như: Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015; Bằng khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho một cá nhân…

Tại Hội nghị, một số tập thể, cá nhân ngoài ngành có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 cũng đã được trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh.

Cũng tại Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thị Thanh Oanh thay mặt lãnh đạo BHXH tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: "Cán bộ công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017" với những nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013- 2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, hưởng ứng thực hiện tốt các đợt thi đua theo chuyên đề do ngành và địa phương phát động.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ và trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tập trung tối đa mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch giao trong năm 2017 và kế hoạch cụ thể từng năm trong giai đoạn 2016- 2020; khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới 02% so với số phải thu; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 12,9 % so với lực lượng lao động; số tham gia BH thất nghiệp chiếm tỉ lệ 9% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 96,4% so với dân số của tỉnh. Quản lý chặt chẽ phôi sổ BHXH, thẻ BHYT; 100% người lao động mới tham gia BHXH được cấp sổ BHXH; hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT năm 2018 trong tháng 12 năm 2017. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia và hưởng chế độ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo đảm cân đối quỹ KCB BHYT năm 2017.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở KCB.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối tượng.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lan
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 69
   Tổng số truy cập : 54682110
   Tổng số Hits : 80441163
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang