Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Tỉnh Bắc Giang vượt chỉ tiêu thực hiện BHYT 1/11/2017 6:42:00 PM Thời gian qua, nhờ có sự phối hợp giữa BHXH Bắc Giang với Hội đồng nhân dân, UBND, các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động người dân tham gia BHYT, năm 2016, Bắc Giang vượt 4,2% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.
1 cua 110117 02.jpg

Cụ thể, tính đến 31/12/2016, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.386.342 người, đạt 83% dân số của tỉnh có thẻ BHYT (vượt 4,2% so với Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bắc Giang năm 2016 và vượt 1,9% so với Kế hoạch số 210/KH-UBND của UBND tỉnh). Trong đó, 100% các huyện, thành phố đều hoàn thành vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao về phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2016.

Để đạt được kết quả này, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, UBND tỉnh đã tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHYT; điều chỉnh tỷ lệ tham gia BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn quy trình thủ tục tham gia BHYT...

Đặc biệt, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2017” với mục đích: Huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT và mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Đây được xem là “điểm nhấn” trong kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

 
Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền toàn dân tham gia BHYT


Triển khai thực hiện Kế hoạch “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT”, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong kế hoạch phát triển KT-XH chung của địa phương, đảm bảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch nên đã đạt được kết quả cao về vận động hộ gia đình tham gia BHYT trong Tháng cao điểm như: huyện Tân Yên (13.690 người); huyện Lục Nam (9.042 người); huyện Việt Yên (6.088 người); huyện Yên Dũng (5.638 người)...

Cũng trong Tháng cao điểm, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đã được đẩy mạnh đến người dân và doanh nghiệp nên nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng... của chính sách BHYT đã được nâng lên rõ rệt. Một số tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia BHYT, điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tháng 11/2016 đã tuyên truyền, vận động đến các cấp hội được 12.748 hội viên phụ nữ đăng ký tham gia BHYT, nâng tổng số hội viên tham gia BHYT lên 277.848 người. Ngoài ra, ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Ban vận động cấp thôn, tổ dân phố đã kịp thời được kiện toàn và thành lập mới; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính sách BHYT; chất lượng các dịch vụ y tế ngày càng được nâng lên, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo... là tiền đề quan trọng sớm hoàn thành lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Đề án thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn đến năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch 210/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh; tăng cường các biện pháp để chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT để người dân tự nguyện tham gia, phấn đấu đến năm 2017 có trên 86% dân số của tỉnh có thẻ BHYT; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHYT; đa dạng hóa các đại lý thu BHYT theo hướng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT...

NY
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 241
   Tổng số truy cập : 54682110
   Tổng số Hits : 80441163
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang