Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Lạng Sơn: Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 21 1/10/2017 10:56:00 AM Năm 2016, BHXH tỉnh Lạng Sơn luôn chủ động, tích cực, nghiêm túc trong việc tiếp tục cụ thể hoá có hiệu quả Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU.
Lang Son 100117.jpg

Trong năm, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 707.246 người, đạt 101% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tham gia BHYT hơn 705.000 người, chiếm 92,4% dân số của tỉnh, tỉ lệ bao phủ BHYT vượt 3,4% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng thu hơn 1.191 tỉ đồng, đạt 101,7% kế hoạch; trong đó, thu BHXH bắt buộc hơn 596 tỉ đồng (đạt 103,2%), thu BHYT hơn 546 tỉ đồng (đạt 100%), thu BHTN hơn 35 tỉ đồng (đạt 101,1%), tỉ lệ nợ (các đơn vị sử dụng lao động) chiếm 2,2% kế hoạch thu. Xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH cho hơn 5.223 lượt người bảo đảm đúng quy định và thời hạn; chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH, BHYT với tổng số tiền hơn 1.600 tỉ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2015. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được tiến hành tại 151 tại đơn vị sử dụng lao động, đạt 107,9% kế hoạch (tăng 6,34% so với năm 2015). Sau thanh tra, kiểm tra, đã đôn đốc thu nợ đóng BHXH, BHYT trên 4 tỉ đồng.

Trong 11 đơn vị BHXH cấp huyện, tiêu biểu là BHXH thành phố Lạng Sơn là đơn vị BHXH cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do BHXH tỉnh giao.  Tính đến hết tháng 12/2016 số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố đạt trên 56.500 người, tăng 10% so với năm 2015 (trong đó, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình hơn 16.400 người, tăng 40% so với năm trước); số thu gần 165,2 tỉ đồng, đạt 102,4% kế hoạch giao, tăng 19 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Đạt được kết quả này là do BHXH thành phố Lạng Sơn đã đã chủ động, tích cực thực hiện nhiều biện pháp phát triển đối tượng, đẩy mạnh công tác thu, giảm tình trạng nợ đọng: Tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến các đơn vị sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) với các phong trào thi đua tại đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với người lao động. Rà soát các đơn vị nợ đọng để kiểm tra, đôn đốc; đồng thời lập hồ sơ khởi kiện đối với những nơi trốn đóng, nợ đọng kéo dài...

Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016; năm 2017 BHXH tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; tiếp tục quán triệt, tích cực cụ thể hoá Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngành BHXH của tỉnh Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi thiết thực đối với người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.  

Nguyễn Đức Luận
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 77
   Tổng số truy cập : 54721534
   Tổng số Hits : 80490163
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang