Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH tỉnh Bình Phước: Công tác thu đạt kết quả tích cực 12/31/2016 9:32:00 AM Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước được giao kế hoạch thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cao nhiều lần so với năm trước. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao là nhiệm vụ rất nặng nề bởi năm 2016, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giải thể hoặc giảm nhiều lao động; tình hình thu ngân sách nhà nước của nhiều địa phương không đạt chỉ tiêu; ảnh hưởng đến nguồn chi lương, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN… Tính đến ngày 25/11/2016, BHXH tỉnh chỉ thu đạt 80% so với kế hoạch được giao. Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2016; công tác thu được BHXH tỉnh thực hiện quyết liệt, lãnh đạo BHXH tỉnh đã trực tiếp đến từng địa phương để kiểm tra tình hình thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã cử cán bộ chuyên quản thu hàng ngày bám sát các doanh nghiệp còn nợ BHXH, BHYT, BHTN hoặc những đơn vị, doanh nghiệp chưa chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tháng 12/2016 để hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện...
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo BHXH tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của viên chức, người lao động trong toàn ngành; công tác thu trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu thống kê  của BHXH tỉnh, tính đến ngày 28/12/2016; số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.911.685 triệu đồng,  đạt 99% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 705.185 người, đạt 101,52% kế hoạch năm, tăng 51.818 người (tương ứng 7,93%) so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 108.694 người, đạt 101,58 kế hoạch; tham gia BHYT có 704.640 người, đạt 101,58% kế hoạch được giao và đạt tỷ lệ bao phủ 74,65% dân số toàn tỉnh, vượt 0,85% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đặc biệt, đã có 03 đơn vị “cán đích" trước thời hạn gồm: BHXH huyện Chơn Thành số thu 308.245.000 triệu đồng, đạt 101,17% kế hoạch BHXH tỉnh giao; Văn phòng BHXH tỉnh, số thu đạt 474.447.000 triệu đồng, đạt 101,9% kế hoạch được giao, BHXH thị xã Bình Long 58.634.000 triệu đồng, đạt 100,28% kế hoạch được giao.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động giao kế hoạch thu tăng 25% cho các đơn vị khi chưa được BHXH Việt Nam giao dự toán, xây dựng kế hoạch triển khai các mặt công tác, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Coi công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN là biện pháp chủ yếu của công tác thu và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh  ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 281/KH-UBND về việc sử dụng nguồn quỹ kết dư khám, chữa bệnh BHYT năm 2015 để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình nông,lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình,..

Chuẩn bị bước sang năm mới 2017, để đạt và vượt mức kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2016, BHXH tỉnh Bình Phước đang quyết liệt chỉ đạo đôn đốc thu bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đôn đốc thu của toàn thể cán bộ, viên chức. Trong đó, Phòng thu, Phòng Khai thác và Thu nợ thuộc BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã nỗ lực thu BHXH, BHYT, BHTN phát sinh trong năm; tích cực đôn đốc thu các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN cũ. Ngoài ra, để tạo được niềm tin cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung chỉ đạo quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách, thực hiện công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đúng quy định; đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Bên cạnh đó, tích cực, quyết liệt đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến quan hệ, giao dịch công tác.

H.L
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 413
   Tổng số truy cập : 54641220
   Tổng số Hits : 80399463
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang