Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH Đồng Nai: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện an sinh xã hội 12/31/2016 7:54:11 AM Năm 2016, BHXH Đồng Nai đã nỗ lực, tập trung mọi biện pháp để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phan Văn Mến đã dành cho Trang tin điện tử BHXH Việt Nam cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này.
PV: Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ông có thể cho biết một số kết quả hoạt động của BHXH tỉnh năm vừa qua và đặc biệt là về công tác phát triển đối tượng?

Dong Nai 301116.JPG
Ông Phan Văn Mến (đứng) phát biểu tại Lễ ký kết giữa BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phan Văn Mến:


Năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc tăng cao trong khi thiếu cán bộ quản lý, biên chế không được bổ sung nhưng được sự quan tâm của Lãnh đạo BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành BHXH tỉnh đã vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là khoảng 2.228.000 người, đạt 104,25% kế hoạch, tăng 224.000 người (11,2%) so với năm 2015; trong đó: Số người có thẻ BHYT là 2.225.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 77,6%, vượt 4% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao; Số người tham gia BHXH bắt buộc là 711.175 người, tăng 40.725 người (6%) so năm 2015; Số người tham gia BH thất nghiệp: 696.313 người, tăng 38.056 người (5,78%) so năm 2015. Số thu ước đạt 15.000 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 26% so với năm 2015. Ước số nợ quỹ BHXH năm 2016 là 285 tỷ đồng, chiếm 1,9% tổng số thu BHXH. Mặc dù một số điểm mới trong thực hiện chính sách BHYT đã có tác động không nhỏ nhưng công tác quản lý quỹ BHYT được an toàn, hiệu quả, kết dư khoảng 600 tỷ đồng.

Xác định công tác phát triển đối tượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, BHXH nỗ lực, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với đặc điểm là một tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, nhưng các khu công nghiệp chỉ tập trung ở một số địa bàn như TP.Biên Hòa, Thị xã Long Khánh, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom,…; vẫn còn một số huyện chưa có khu công nghiệp, phần lớn là người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình thuần nông với mức thu nhập thấp nên người dân gặp nhiều khó khăn khi tham gia BHYT nếu không được Nhà nước hỗ trợ.

Có được kết quả đó, là do BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh số người tham gia BHYT. Công tác tham mưu của BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đối với các cấp ủy và chính quyền tại địa phương được chủ động hơn, kịp thời và sát với thực tiễn, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Công tác phối hợp với các đơn vị được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là trong công tác phát triển đối tượng và KCB BHYT; Lãnh đạo BHXH tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; bám sát địa phương, cơ sở để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT thực hiện một cách đồng bộ, sâu rộng, thiết thực, giúp nâng cao nhận thức của người dân để từ đó tự giác tham gia.

PV: Một trong những điểm nhấn trong năm 2016 của BHXH Đồng Nai là những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Ông có thể cho biết vài nét về điều này?

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phan Văn Mến:

Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 được BHXH tỉnh Đồng Nai chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của viên chức; nâng cao chất lượng giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện; triển khai tin học hóa KCB BHYT…

Hiện nay đã có 7.049  (đạt 100%) đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT; 99% đơn vị sử dụng chữ ký số. Trong quá trình thực hiện, BHXH tỉnh đã kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của đơn vị. Về tin học hóa KCB BHYT với 220 (đạt 100%) cơ sở KCB kết nối liên thông dữ liệu; Việc gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT được thực hiện hàng ngày.

Về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính; tiếp nhận mới 97.125 hồ sơ (trong đó có 36.924 hồ sơ qua bưu chính; 21.694 hồ sơ nhận trực tiếp, 38.507 hồ sơ qua giao dịch điện tử); đã giải quyết và trả kết quả 95.468 hồ sơ (trong đó: 42.199 hồ sơ qua bưu chính; 20.403 hồ sơ trả trực tiếp; 32.866 hồ sơ qua giao dịch điện tử không phát sinh); 3.062 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho người lao động, người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các thủ tục hành chính của Ngành, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với các sở ngành tại địa phương biên soạn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ra 04 thứ tiếng (Anh, Trung, Hàn, Nhật) tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tra cứu và thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai thực hiện khảo sát ý kiến của người dân về hiệu quả giải quyết TTHC lĩnh vực BHXH tại BHXH huyện Trảng Bom và BHXH thành phố Biên Hòa; kết quả: 93,33 % người dân đánh giá giải quyết hồ sơ đúng hạn; 81,6% người dân đánh giá tinh thần trách nhiệm của viên chức ngành BHXH đạt khá; 78,67% người dân đánh giá thái độ phục vụ tận tình; 97,67% người dân đánh giá viên chức Ngành BHXH thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận TTHC.

PV: Để có được những kết quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã được BHXH tỉnh thực hiện như thế nào thưa ông?

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phan Văn Mến:

Năm 2016, công tác tuyên truyền tiếp tục được BHXH tỉnh Đồng Nai quan tâm triển khai; thực hiện phối hợp với các Sở, ngành tại địa phương, các cơ quan báo, đài, truyền thông thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, tập trung vào việc phổ biến Luật BHXH 2014, Luật BHYT; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh đã tổ chức 85 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, trong đó: 07 hội nghị tuyên truyền cho 1.600 người là báo cáo viên cấp ủy trong tỉnh, đại diện các ban đảng tỉnh, huyện, cấp ủy cơ sở; 11 hội nghị tuyên truyền đến 1.700 hội viên Hội nông dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; 01 hội nghị đối thoại chính sách và thủ tục hành chính đối với 70 đơn vị sử dụng lao động lớn trên địa bàn tỉnh; 60 hội nghị đối thoại, tư vấn chính sách BHXH, BHYT đến 11.250 người dân tại xã, phường, thị trấn; 11 hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên; hoạt động tuyên tuyền và hội thi tìm hiểu kiến thức BHXH, BHYT cho công nhân lao động tại khu nhà trọ.

BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT và kết quả thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh cấp huyện, Báo Lao động Đồng Nai, Báo Đồng Nai… Nhiều chuyên mục, chương trình tọa đàm trực tiếp, phóng sự, tin tức, game show đã được thực hiện, đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh đã tự biên tập, in tài liệu; phát hành ấn phẩm tuyên truyền do BHXH Viêt Nam cấp; phối hợp xây dựng 06 đèn hoa tại trên 02 tuyến đường chính của thành phố Biên Hòa; xây dựng 610 băng rôn, 30 khẩu hiệu 40 cờ phướn 13  pano cỡ lớn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

Tổ Thông tin tuyên truyền duy trì hoạt động thường xuyên, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong công tác tuyên truyền; Website BHXH tỉnh được duy trì, kịp thời đưa 150 tin, bài và gần 500 hình ảnh phản ánh hoạt động của Ngành.

Có thể nói các hoạt động tuyên truyền đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của BHXH tỉnh, trong đó, đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT.

PV: Có thể nói, năm 2016, BHXH tỉnh đã thành công trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Từ những kết quả đó, BHXH tỉnh đề ra những giải pháp gì trong năm 2017 thưa ông?

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phan Văn Mến:

Năm 2017, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2977/QĐ-UBND, Kế hoạch số 8585/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; phát động các đợt thi đua nước rút trong các năm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với trọng tâm là nâng cao chất lượng giao dịch hồ sơ điện tử, tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện; hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện gửi dữ liệu hàng ngày lên Hệ thống giám định BHYT; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp; công khai, minh bạch thủ tục hành chính, giải quyết và trả kết quả đúng hẹn; tăng cường công tác kiểm tra BHXH cấp huyện trong công tác tiếp nhận và trả kết quả.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên sâu về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nhằm giúp người  dân, người lao động, đơn vị sử dụng lao động hiểu được quyền, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia. Mở rộng phong trào thi đua, hướng dẫn khen thưởng vào các đối tượng lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong Ngành và các tập thể, cá nhân ngoài Ngành.

Thực hiện có hiệu quả chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với tổ chức công đoàn để thực hiện chức năng khởi kiện; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những đơn vị có hành vi vi phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào các công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng cá nhân. Nâng cao năng lực quản lý, thực thi công việc của đội ngũ viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của Ngành trong giai đoạn mới.

Với những nỗ lực của mình, BHXH tỉnh hy vọng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Trân trọng cảm ơn ông!


PV
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 475
   Tổng số truy cập : 54641220
   Tổng số Hits : 80399463
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang