Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
"Chi phí bộ máy BHXH tăng do chủ yếu thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách..." 3/12/2017 2:11:00 AM Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh tại cuộc Toạ đàm trực tuyến với chủ đề " Quản lý Quỹ BHXH" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 11/3: "Chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 tăng 59% so với năm 2014 chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phục vụ trực tiếp đối tượng tham gia, thụ hưởng, phát triển đối tượng trong năm qua tăng rất lớn”.
Toa Dam 110317.jpg

Khách mời tham gia chương trình gồm có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn.

Tại cuộc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, mục tiêu bao phủ BHYT về cơ bản thì đã đạt được, thậm chí là vượt tỷ lệ mà chúng ta mong muốn; nhưng BHXH kể cả bắt buộc cũng như tự nguyện hoặc là BH thất nghiệp thì chưa đạt được mục tiêu. Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cũng như Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị khoá XI, đặt ra mục tiêu năm 2020 là 50% lực lượng lao động sẽ tham gia BHXH, 35% sẽ tham gia BH thất nghiệp. Hiện nay, cả nước có 13,1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và 11 triệu người tham gia BH thất nghiệp. Năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 59 triệu người trong lực lượng lao động, tức là chúng ta phải có khoảng 29 triệu người tham gia BHXH cho dù là bắt buộc hay tự nguyện, 20 triệu người tham gia vào BH thất nghiệp. Khoảng cách từ 13 triệu lên 29 triệu hoặc 11 triệu lên 20 triệu là khoảng cách rất lớn và đòi hỏi những nỗ lực, quyết tâm rất cao. Vì thế, có thể chưa đạt được mong muốn của chúng ta.

 dmDiep 110317.jpg
Ông Doãn Mậu Diệp tại cuộc Tọa đàm


Giải thích về việc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước công bố việc lập dự toán chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2015 tăng 75,8%, tức tăng khoảng 3.193 tỷ đồng so với năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, vừa qua, một số cơ quan báo chí thông tin cho rằng, “chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2015 tăng 75,8% so với năm 2014 là hoàn toàn không chính xác".

Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, việc lập dự toán chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2015 tăng 75,8%, tức tăng khoảng 3.193 tỷ đồng so với năm 2014. Đây là “việc lập dự toán chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2015” chứ không phải là số chi phí quản lý của BHXH Việt Nam. Đây là số liệu dự toán BHXH Việt Nam lập gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan. Không phải là dự toán chi phí quản lý được Thủ tướng phủ giao. Dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệpnăm 2015 của BHXH Việt Nam được Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 là 6.560 tỷ đồng, tăng 59% (2.445 tỷ đồng) so với dự toán năm 2014.

Chi phí quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2015 tăng 2.445 tỷ đồng so với dự toán năm 2014 là để thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách mà năm 2014 trở về trước chưa được bố trí kinh phí hoặc bố trí ở mức thấp do tuân thủ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách của BHXH Việt Nam là chi cho công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; chi đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp mà năm 2014 chưa được bố trí kinh phí; chi ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Luật BHXH, Luật BHYT, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, còn chi phục vụ trực tiếp đối tượng tham gia, thụ hưởng, phát triển đối tượng. Năm 2015, khoản mục chi này tăng 36% so với năm 2014. Nguyên nhân là do số đối tượng tham gia, số đối tượng thụ hưởng, số thu, số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đều tăng nên các khoản chi thù lao đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng và chi UBND xã lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, phục vụ công tác thu; chi phí chi trả lương hưu, giám định BHYT... cũng tăng tương ứng;

Chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy thì năm 2015 chỉ tăng 6% so với năm 2014 do nâng lương hằng năm. Còn chi quản lý hành chính năm 2015 không tăng so với năm 2014.

Như vậy, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2015 tăng 59% so với năm 2014 chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phục vụ trực tiếp đối tượng tham gia, thụ hưởng, phát triển đối tượng trong năm qua tăng rất lớn. Nội dung chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy chỉ tăng 6% so với năm 2014.

Về thông tin tổng số chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vượt tổng số thu. Thực tế, số thu BHXH năm 2015 là 148.375 tỷ đồng, số chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH là 102.797 tỷ đồng, bằng 69,3% số thu trong năm; số thu BH thất nghiệpnăm 2015 là 9.710 tỷ đồng, số chi chế độ BH thất nghiệp từ quỹ BH thất nghiệp là 4.883 tỷ đồng, bằng 50,3% số thu trong năm; số thu BHYT năm 2015 là 59.669 tỷ đồng, số chi khám chữa bệnh BHYT là 49.035 tỷ đồng, bằng 82% số thu trong năm. Như vậy, tổng số chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng năm không vượt tổng số thu trong năm.

bsLoi 110317.jpg 
Ông Bùi Sỹ Lợi tại cuộc Tọa đàm


Trước vấn đề dư luận cho rằng, công tác quản lý quỹ BHXH chưa được chặt chẽ, đồng thời chi cho quản lý bộ máy ngành BHXH quá lớn sẽ ảnh hưởng tới cân đối quỹ BHXH trong tương lai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, người dân luôn quan tâm đến bản chất cuối cùng của chính sách BHXH, BHYT, và khi thấy chi một khoản nào đó trong chi phí hành chính tăng lên của năm sau với năm trước thì có băn khoăn là đúng. Vấn đề quan trọng là lý giải như thế nào để người dân hiểu việc tăng đó có hợp lý hay không, có đáp ứng được yêu cầu quản lý hay không.

Ông Bùi Sỹ Lợi khẳng định, chi phí quản lý BHXH Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết và giao không quá 2,3% so với tổng số thu và số chi, và được lấy trong số đầu tư tăng trưởng quỹ, không phải lấy trong quỹ BHXH.

Còn vấn đề tại sao chi phí quản lý lại tăng, ông Bùi Sỹ Lợi giải thích, khi bắt đầu mở rộng đối tượng thì chi phí tăng là đương nhiên. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước thì chi phí quản lý của BHXH Việt Nam bảo đảm theo đúng nguyên tắc của nhà nước, nhưng tăng lên so với năm 2014, 2015. Việc tăng lên được lý giải, thứ nhất, do mở rộng đối tượng tham gia. Thực hiện BHYT theo tinh thần của Nghị quyết 15 phấn đấu đến năm 2020, 80% dân số tham gia BHYT thì đến bây giờ đã đạt 81,7%, đây là cố gắng lớn. Năm 2016 tăng hơn 1 triệu người so với năm 2015 tham gia hệ thống BHXH. Chi phí tăng do nhiều vấn đề, do công tác tuyên truyền, công tác đầu tư, công tác đi vận động đối tượng. Năm 2016, BHXH Việt Nam thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động để mở rộng đối tượng, đó là mục tiêu cơ bản theo tinh thần nghị quyết của Đảng.

Trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định và Chính phủ ra quyết định BHXH Việt Nam đẩy mạnh công nghệ thông tin.Công nghệ thông tin chiếm tỷ trọng tiền rất lớn. “Tôi cho rằng con đường phát triển, con đường bền vững, công khai, minh bạch của BHXH Việt Nam là phải ứng dụng công nghệ thông tin và phải kết nối giữa người tham gia BHXH, BHYT với các cơ sở khám chữa bệnh và với hệ thống BHXH trong toàn quốc. Đây là khẳng định vấn đề tăng chi phí nhưng để đáp ứng nhu cầu quản lý.” – Ông Bùi Sỹ Lợi nói.

Khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn giám sát chặt chẽ, kỹ và minh bạch vấn đề chi phí quản lý quỹ của BHXH Việt Nam và chúng tôi yêu cầu không được tăng biên chế. Năm 2016 yêu cầu không tăng thêm 2.000 người theo quy định của Bộ Nội vụ về vị trí việc làm giao cho BHXH Việt Nam. Không tăng người nhưng phải tăng điều kiện làm việc, tăng chất lượng để công tác BHXH, BHYT của chúng ta được công khai minh bạch cho người dân tin tưởng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ, tính đến giờ phút này, hoàn toàn tin tưởng vào quỹ kết dư của BHXH, kết dư của quỹ BH thất nghiệp, kết dư của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và BHXH đang đi đúng hướng là có đóng, có hưởng, đóng cao hưởng cao, đóng thấp hưởng thấp. BHXH chỉ có chia sẻ giữa các thế hệ, còn lương của ai đóng thì người đó hưởng./.
HP
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 326
   Tổng số truy cập : 54527948
   Tổng số Hits : 80257263
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang