Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Tập trung đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử 2/6/2017 8:16:00 AM Là một trong những mục tiêu được BHXH Việt Nam đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 ban hành theo Quyết định số 5262/KH-BHXH.
HTQT 141216 02.jpg

Thực hiện công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Ngành, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch công tác CCHC năm 2017.

Theo đó,về cải cách hành chính, thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã ban hành, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi những TTHC không phù hợp, để các TTHC đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ của TTHC nhằm giảm thời gian thực hiện các TTHC về tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, DN; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, giảm số giờ giao dịch BHXH xuống còn 45 giờ. Xây dựng và ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để triển khai đồng bộ ngay sau khi Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có hiệu lực thi hành. Tăng cường hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông của BHXH cấp tỉnh, cấp huyện trong giải quết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đồng thời đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống phù hợp với Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, bảo đảm phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị, phù hợp với thực tế, khắc phục tình trạng chống chéo, bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức từ hành chính thụ động sang hành chính phục vụ, năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ giao. Đồng thời, triển khai xây dựng bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021; phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy địa phương trong công tác cán bộ; đẩy mạn thực hiện công tác luân chuyển cán bộ và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân trong giải quyết TTHC.

Về cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện chi trả chế độ BHXH hàng tháng qua bưu điện tại 63 tỉnh, thành phố; đồng thời đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản thẻ ATM, đảm bảo việc chi trả chế độ BHXH đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn và an toàn. Đổi mới chế độ phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Về hiện đại hóa hành chính, tiếp tục duy trì và vận hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 2.0 để thực hiện liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và giám định BHYT giữa ngành BHXH và ngành Y tế. Đồng thời, thực hiện việc tiếp nhận và giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc qua Cổng thông tin giám định BHYT. Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH cấp huyện.

Về công tác chỉ đạo điều hành, phương xuyên quan tâm đến việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH quận, huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành tại cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện công tác CCHC.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, công văn cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan nhằm thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 của ngành.

NY
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 331
   Tổng số truy cập : 54631959
   Tổng số Hits : 80388313
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang