Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Đẩy mạnh công tác bàn giao sổ BHXH cho NLĐ 1/26/2017 9:21:00 AM Tại Khoản 2, Điều 18 và Khoản 3, Điều 19 Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014 đã quy định: “NLĐ có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH”. Đây là một trong những điểm mới của Luật BHXH, nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ một cách tích cực hơn. Việc tự quản lý sổ BHXH sẽ giúp NLĐ nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia BHXH của bản thân; đồng thời, chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH theo luật định.
 cmTo 270117.JPG
Trưởng Ban Sổ - Thẻ Chu Minh Tộ trao sổ BHXH cho người lao động tại Cty May 10


Quy định này nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, cũng như có trường hợp doanh nghiệp đã giữ sổ BHXH của NLĐ khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và NLĐ trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH.

Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp NLĐ có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình; góp phần ngăn ngừa tình trạng NLĐ bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng lẫn phần đóng của NLĐ mà NLĐ không biết. Bên cạnh đó, việc NLĐ được tự quản lý sổ BHXH của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi chuyển sang làm việc tại đơn vị khác.

Theo đó, nhằm thực hiện các quy định của Luật BHXH (sửa đổi), ngày 14/10/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản số 4027/BHXH-ST hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ với mục đích sổ BHXH tới tay NLĐ quản lý phải được đảm bảo chính xác về thông tin cá nhân; quá trình tham gia, chức danh công việc và mức đóng của NLĐ trong sổ BHXH khớp với cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý;… từ đó làm cơ sở giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ BHXH cho NLĐ.

Tiếp đó, nhằm triển khai công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH từ người sử dụng lao động cho NLĐ quản lý, ngày 10/01/2017, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 112/KH-BHXH về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ. Cụ thể, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lực để triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; xây dựng nội dung công việc cụ thể, gắn trách nhiệm của các đơn vị với yêu cầu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành.

BHXH các tỉnh, thành phố bắt đầu thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH từ tháng 01/2017. Trong năm 2017, phấn đấu thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đạt 60% trên tổng số sổ BHXH phải giao. Việc rà soát và bàn giao sổ BHXH phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Tại BHXH tỉnh, thành phố phải lập Tổ Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo các phòng: Cấp sổ, thẻ, Quản lý thu, Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin. Tổ Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đúng theo thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc; thực hiện đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4027/BHXH-ST; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, để việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ được thực hiện đúng quy định và đảm bảo tiến độ, BHXH Việt Nam cũng quy định trách nhiệm cụ thể với các đơn vị trực thuộc: Ban Sổ - Thẻ có trách nhiệm hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, và làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị xử lý vướng mắc trong quá trình bàn giao sổ BHXH; Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý ngay những vướng mắc về phần mềm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của các tỉnh, phối hợp với Ban Sổ - Thẻ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình BHXH các tỉnh thực hiện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

Quá trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ cũng là một trong những tiền đề quan trọng để BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động quản lý của Ngành. Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về toàn bộ quá trình tham gia BHXH của NLĐ đã được cơ quan BHXH nhập liệu vào hệ thống dữ liệu điện tử và liên tục cập nhật, đảm bảo việc cấp lại sổ BHXH một cách thuận tiện nhất trong trường hợp sổ BHXH bị hỏng hoặc thất lạc. Với mục tiêu đến năm 2020, BHXH Việt Nam đồng loạt thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử, người chủ sổ sẽ dễ dàng liệt kê được quá trình đóng - hưởng theo năm, theo quý, thậm chí người có thời gian làm việc trước năm 1995 cũng sẽ nắm được thông tin của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình thủ tục cho NLĐ trong giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp…


Chu Minh Tộ
Trưởng Ban Sổ - Thẻ


.
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 280
   Tổng số truy cập : 54631959
   Tổng số Hits : 80388313
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang