Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH Việt Nam: Nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho NLĐ 1/26/2017 7:18:00 PM Trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, với các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân, NLĐ thì việc triển khai công tác thu, mở rộng đối tượng tham gia tiếp tục được Ngành chú trọng.
tdLieu 090916.jpg
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu

Thực hiện tốt công tác thu gắn với việc phát triển đối tượng


Trong năm vừa qua, việc triển khai công tác thu của Ngành BHXH đã có những thuận lợi nhất định như: tiếp tục thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, chính thức triển khai Luật BHXH (sửa đổi), đặc biệt Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020, Công văn 1018/TTg-KGVX ngày 10/6/2016 về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Đó là cơ sở pháp lý cho cơ quan BHXH thực hiện các chính sách BHYT, BHXH, BH thất nghiệp và tăng cường quyền lợi với người tham gia; đồng thời để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là việc phát triển đối tượng tham gia.

Trước yêu cầu mở rộng đối tượng tham gia, trong năm 2016 BHXH Việt Nam đã tăng cường mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT để người dân có điều kiện tiếp cận, tham gia BHXH, BHYT thuận tiện nhất như: UBND xã; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức kinh tế. Tính đến 30/9/2016, toàn quốc có 36.191 đại lý thu đang hoạt động và 51.243 Điểm thu.

Tại địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố luôn chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để BHXH Việt Nam có chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục. Công tác báo cáo, tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT và sự phối hợp với các ban, ngành, các hội đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT để phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT được BHXH các tỉnh, thành phố được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Ngoài ra, cơ quan BHXH cũng đã phối hợp, thành lập thanh tra liên ngành thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài từ 03 tháng trở lên trên địa bàn; cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ; chủ động, bám sát, đôn đốc cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2016 vào quỹ BHYT trước ngày 31/12/2016; trực tiếp đến đơn vị, doanh nghiệp đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; cung cấp hồ sơ, thông tin phối hợp với Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ra tòa theo quy định; công khai danh tính đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời tích cực phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật do Tòa án các cấp xét xử từ ngày 14/4/2016 trở về trước; phối hợp với các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận với BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, để thống nhất khi ngân hàng cho doanh nghiệp vay tiền trả lương cho NLĐ hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho NLĐ thì phải bắt buộc kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (phần trách nhiệm phải đóng của doanh nghiệp) và đồng thời trích tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của NLĐ chuyển vào quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tuy nhiên, trong năm 2016 công tác thu của Ngành cũng gặp một số khó khăn nhất định như: Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thu chưa được hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thu đặt ra; tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn tiếp diễn ở hầu hết địa phương ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho NLĐ, cũng như kết quả thực hiện dự toán thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của toàn Ngành.

Kết quả trong năm 2016, tính đến hết 31/12/2016: Số người tham gia BHXH, BHYT là 76 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch được giao, tăng 5,8 triệu người so với năm 2015 (Trong đó số người: tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia BH thất nghiệp là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện là 0,2 triệu người; và đặc biệt tỷ lệ tham gia BHYT là 75,8 triệu người, đạt 101,7% kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 81,8% dân số, vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao); Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 257.297 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 40.550 tỷ đồng (18,7%) so với năm 2015. Nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được kiểm soát, giảm về số tiền và tỷ lệ số phải thu; số nợ là 7.580 tỷ đồng, bằng 3,22% so với số phải thu, giảm 0,46% so với tỷ lệ nợ năm 2015;

Đảm bảo quyền lợi của NLĐ

Theo quy định của Luật BHXH, tổ chức Công đoàn được quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn cơ quan BHXH có chức năng thanh tra công tác đóng BHXH, BHYT.

Để triển khai tốt nội dung trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và từ thực tiễn, BHXH Việt Nam xác định việc triển khai công tác khởi kiện, thanh tra về việc đóng BHXH, BHYT sẽ khó nên đã chủ động tổ chức đào tạo cán bộ, thí điểm thanh tra tại 05  tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, đồng thời phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH thí điểm thanh tra tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Qua thanh tra đã phát hiện 616 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với số tiền 157,7 tỷ đồng; phát hiện 6.108 trường hợp thuộc đối tượng tham gia nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đóng thiếu thời gian tham gia, đóng thiếu 7% mức lương đối với lao động đã qua đào tạo, 5% mức lương đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại...

Trong công tác phối hợp khởi kiện, BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra toà án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai ngành trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Tháng 11/2016, BHXH Việt Nam tiếp tục ban hành Công văn số 4381/BHXH-PC yêu cầu các tỉnh, thành phố định kỳ hàng tháng lập hồ sơ khởi kiện đầy đủ gửi Công đoàn cùng cấp; tham gia đầy đủ, từ phần gửi hồ sơ, tranh tụng, bổ sung hồ sơ, thông tin khi Toà án và tổ chức Công đoàn yêu cầu và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng như số liệu các vụ khởi kiện định kỳ hàng tháng.

Theo đó, LĐLĐ và BHXH các tỉnh, thành phố đã thống nhất danh sách đơn vị, doanh nghiệp nợ để khởi kiện; lựa chọn khởi kiện những đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, có khả năng thi hành án nhưng chây ỳ nợ BHXH; trước tiên, khởi kiện đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp nợ BHXH từ 03 tháng trở lên với số tiền lớn. LĐLĐ phải chuyển hồ sơ đơn vị gửi Toà án nhân dân cấp tỉnh, huyện; với những đơn vị cấp huyện khó khởi kiện thì gửi sang cấp tỉnh. Khi toà án thụ lý sẽ mở phiên toà, nếu không thụ lý thì LĐLĐ yêu cầu Tòa án có văn bản nêu rõ lý do, gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong công tác phối hợp với Ngành Thuế, tiếp tục triển khai quy chế phối hợp công tác đã ký từ tháng 12/2014 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế, đến nay, công tác phối hợp đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Việc thông báo, trao đổi kế hoạch thanh tra thuế; kế hoạch thanh tra, kiểm tra đóng BHXH của các doanh nghiệp tại từng địa phương đã được cơ quan BHXH và cơ quan Thuế thống nhất, hạn chế chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT, phát triển phần mềm để kết nối, xử lý thông tin tự động giữa cơ quan BHXH với cơ quan Thuế đã cơ bản hoàn thành. Từ tháng 6/2015, cơ quan BHXH đã đưa vào sử dụng chung mã số thuế của doanh nghiệp. Việc chuyển giao danh sách các doanh nghiệp, tổ chức do Tổng cục Thuế quản lý để BHXH Việt Nam để khai thác, sử dụng theo quy định đã được thực hiện định kỳ. Căn cứ dữ liệu, thông tin cơ quan Thuế cung cấp, cơ quan BHXH các địa phương đã rà soát, đối chiếu với danh sách doanh nghiệp tham gia BHXH; từ đó, phát hiện dấu hiệu vi phạm về BHXH của doanh nghiệp để tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp thanh tra. Từ sự phối hợp này, cơ quan BHXH đã yêu cầu hơn 16.200 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lần đầu cho NLĐ, với trên 182.000 lao động được đăng ký tham gia; số tiền nợ BHXH, BHYT thu được trên 758 tỷ đồng. Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, công tác phối hợp trong thời gian qua giữa hai ngành đã góp phần tích cực trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia, cũng như giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra đã có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về thuế, pháp luật về BHXH, BHYT; từ đó quyền lợi an sinh thiết thân của NLĐ ngày càng được đảm bảo.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2016, với ý thức trách nhiệm cao trước công việc, vì mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi NLĐ, trong năm 2017 cũng như những năm tiếp theo, Ngành BHXH sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi an sinh của NLĐ, người dân khi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp./.

Trần Đình Liệu
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
.
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 355
   Tổng số truy cập : 54631959
   Tổng số Hits : 80388313
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang