Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 1/12/2017 1:53:26 PM Nhằm triển khai công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH từ người sử dụng lao động cho người lao động quản lý, ngày 10/01/2017, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 112/KH-BHXH về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
BG So BHXH 060117 05.JPG
Người lao động xem thông tin trên sổ BHXH sau khi được bàn giao

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố (gọi tắt là BHXH tỉnh) đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lực để triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; xây dựng nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị, yêu cầu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành.

BHXH các tỉnh bắt đầu thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH từ tháng 1/2017. Trong năm 2017, phấn đấu thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 60% trên tổng số sổ BHXH phải giao. Việc rà soát và bàn giao sổ BHXH phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Tại BHXH tỉnh thành lập Tổ Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo các phòng: Cấp sổ, thẻ, Quản lý thu, Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin. Tổ Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động đúng theo thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc; thực hiện đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4027/BHXH-ST; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, để việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện đúng quy định và đảm bảo tiến độ, BHXH Việt Nam cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc. Cụ thể:

Ban Sổ - Thẻ có trách nhiệm hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị xử lý vướng mắc trong quá trình bàn giao sổ BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý ngay những vướng mắc về phần mềm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Vụ tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi rà soát sổ BHXH, nhập dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Các đơn vị: Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của các tỉnh, phối hợp với Ban Sổ - Thẻ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình BHXH các tỉnh thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Đoàn Nguyệt
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 393
   Tổng số truy cập : 54631959
   Tổng số Hits : 80388313
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang