Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH Việt Nam: Phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc 1/10/2017 11:48:00 PM Ngày 10/1/2017, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ký ban hành Quyết định số 73/QĐ-BHXH về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
LogoBHXH.pngNguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc lãnh đạo toàn diện việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐQL BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc phân công Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác của BHXH Việt Nam.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Phó Tổng Giám đốc được thay mặt Tổng Giám đốc chủ động giải quyết các công việc được phân công chỉ đạo, theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám đốc về những quyết định của mình. Đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, ý kiến còn khác nhau thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc trước khi giải quyết. Trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Tổng Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Tổng Giám đốc chủ động trao đổi, phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Tổng Giám đốc đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định. Phó Tổng Giám đốc không xử lý các vấn đề ngoài phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được Tổng Giám đốc phân công và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc giao phụ trách, chỉ đạo công việc theo lĩnh vực công tác, trực tiếp chỉ đạo công tác chung của một hoặc một số đơn vị giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình chính trị nội bộ của các đơn vị được giao phụ trách. Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chung, Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc giao phụ trách, chỉ đạo một nhiệm vụ cụ thể do Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc khác phụ trách, theo dõi, chỉ đạo.

Trong trường hợp Tổng Giám đốc vắng mặt ở cơ quan thì Tổng Giám đốc ủy quyền một Phó Tổng Giám đốc phụ trách để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo đầy đủ công việc đã giải quyết với Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc chủ trì giao ban Lãnh đạo BHXH Việt Nam và giao ban hàng tháng với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; quyết định các vấn đề đưa ra giao ban để giải quyết.

Tùy điều kiện tình hình cụ thể, Tổng Giám đốc sẽ xem xét, giải quyết, điều chỉnh nhiệm vụ đã phân công của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phân công nhiệm vụ cụ thể


Tổng Giám đốc: Phụ trách chung. Chỉ đạo trực tiếp các hoạt động giúp việc Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra - kiểm tra; bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống tham nhũng. Phụ trách trực tiếp Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Văn phòng HĐQL. Phụ trách BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân. Theo dõi, phụ trách BHXH Hà Nội và BHXH TP.Hồ Chí Minh.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương: Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Thi đua- khen thưởng; tài chính, kế toán; đầu tư quỹ; nghiên cứu khoa học; báo; tạp chí; công tác dân vận; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách trực tiếp Vụ Thi đua- Khen thưởng, Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ Quản lý đầu tư quỹ, Viện Khoa học BHXH, Báo BHXH, Tạp chí BHXH. Theo dõi phụ trách 13 BHXH tỉnh, TP: Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo: Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Thực hiện chính sách BHYT; quản lý, lưu giữ hồ sơ đối tượng hưởng chế độ BHXH; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách trực tiếp Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Lưu trữ, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH. Theo dõi phụ trách 14 BHXH tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn: Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Dược và vật tư y tế; công nghệ thông tin; truyền thông; làm nhiệm vụ phát ngôn của BHXH Việt Nam; giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách trực tiếp Ban Dược và vật tư y tế, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Ban Quản lý dự án Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ ngành BHXH.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu: Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Chế độ, chính sách BHXH; công tác thu; sổ- thẻ; công tác xây dựng cơ bản của toàn Ngành; dự án đầu tư xây dựng Ngành; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách trực tiếp Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thu, Ban Sổ thẻ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành BHXH. Theo dõi phụ trách 17 BHXH tỉnh, TP: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ninh.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh: Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Pháp chế; cải cách thủ tục hành chính;kế hoạch, đầu tư, thống kê; kiểm toán; hợp tác quốc tế; công tác văn phòng; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách trực tiếp Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng. Theo dõi phụ trách 17 BHXH tỉnh: Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Quyết định số 73/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017 và hủy bỏ Thông báo của BHXH Việt Nam số 2974/TB-BHXH ngày 10/8/2016 về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

PTK
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 28
   Tổng số truy cập : 54528730
   Tổng số Hits : 80258463
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang