Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH Việt Nam công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016 1/4/2017 3:42:00 PM BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 5271/BHXH-DVT về việc công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016.
Thuoc 040117.jpg
Ảnh minh họa

Thực hiện quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 77 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. BHXH Việt Nam đăng tải công khai giá từng giá thuốc trúng thầu trung bình được thanh toán từ nguồn quỹ BHYT.

Để thống nhất việc tham khảo giá thuốc trúng thầu trung bình trong quá trình thực hiện xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc chữa bệnh và quản lý, thanh toán chi phí thuốc theo chế độ BHYT, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, cách xác định giá thuốc trúng thầu trung bình, xác định giá trung bình theo số đăng ký (SĐK) đã được chuẩn hóa, mỗi SĐK tương ứng là một thuốc (có cùng tên thương mại, hàm lượng, nồng độ, đường dùng, dạng bào chế, quy cách đóng gói, nhà sản xuất, nước sản xuất). Giá thuốc trúng thầu trung bình của mặt hàng thuốc là giá thuốc trúng thầu trung bình của thuốc được xác định cho đơn vị tính nhỏ nhất, bằng tổng giá trị thuốc chia cho tổng số lượng trúng thầu của mặt hàng thuốc đó tính theo SĐK đã được chuẩn hóa. Sử dụng dữ liệu giá thuốc trúng thầu do BHXH các tỉnh tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam từ kết quả đấu thầu thuốc của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, các cơ sở KCB trực thuộc Bộ, Ngành sử dụng để cung ứng thuốc trong năm để xác định giá thuốc trung bình.

Về phương pháp xử lý dữ liệu kết quả đấu thầu thuốc, ghép kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016 của các địa phương thành một file tổng hợp để xử lý chung; loại bỏ ra khỏi dữ liệu các mặt hàng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do cách ghi của các mặt hàng này trong kết quả trúng thầu khác nhau, chưa có căn cứ để chuẩn hóa (ví dụ: cùng một vị thuốc Bạch truật, nhưng có địa phương ghi thuốc sống- chín, hoặc sơ chế; phứ chế, giá thành khác nhau....); loại bỏ một số mặt hàng không phải là thuốc như khí Oxy y tế, vacxin, sinh phẩm dùng trong chuẩn đoán....Theo đó, bổ sung thông tin về SĐK đối với các thuốc chưa có thông tin SĐK trên cơ sở các thuốc tương tự (cùng tên thương mại, cùng hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, quy cách đóng gói, nhà sản xuất) trong dữ liệu kết quả đấu thầu đã được tổng hợp xử lý. Trường hợp không có thuốc nào trùng lặp, không tìm được thông tin thì chuyển sang file dữ liệu loại bỏ và ghi chú “dữ liệu không có thông tin về SĐK trong kết quả đấu thầu”.

Về kết quả xác định giá thuốc trúng thầu trung bình theo kết quả trúng thầu từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016 (6 tháng đầu năm 2016), sau khi xử lý, chuẩn hóa dữ liệu và xác định giá thuốc trúng thầu trung bình như nguyên tắc và phương pháp nêu trên, BHXH Việt Nam xác định giá thuốc trúng thầu trung bình theo kết quả đấu thầu cập nhật trong 6 tháng đầu năm 2016 gồm 3 phụ lục. Cụ thể,  phụ lục 1dữ liệu giá trung bình 6 tháng đầu năm 2016; phụ lục 2 dữ liệu chưa xử lý, do giá cao bất thường, giá cao bất hợp lý đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra lại; phụ lục 3 dữ liệu loại bỏ.

Về hướng dẫn sử dụng giá thuốc trúng thầu trung bình, đối với các thuốc tại phụ lục 1, tham khảo giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng đầu năm 2016 để xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017. Trong đó, lựa chọn mặt hàng thuốc với hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, nhóm thuốc phù hợp có giá hợp lý để đảm bảo hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu, khắc phục tình trạng giá thuốc trúng thầu cao bất hợp lý và khả năng chi trả của quỹ BHXH.

Đối với các thuốc có giá trúng thầu cao bất thường phụ lục 2, BHXH tỉnh tiếp tục kiểm tra, đối chiếu với kết quả lựa chọn nhà thầu tại địa phương, trường hợp có sự nhầm lẫn số liệu, đề nghị hiệu chỉnh và báo cáo về BHXH Việt Nam để tiếp tục tính toán, công khai theo quy định.

Đối với các thuốc có giá trúng thầu cao bất hợp lý, đề nghị phối hợp với Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh rà soát lại toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện từ bước xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu... để xác định nguyên nhân của việc giá thuốc bất thường trúng thầu. Trường hợp phát hiện trong quá trình tổ chức đấu thầu có đưa các nội dung (ghi thông tin về dạng bào chế, quy cách đóng gói, năng lực kinh nghiệm nhà thầu...) nhằm hạn chế sự tham dự của các mặt hàng thuốc hoặc các nhà thầu tham dự dẫn đến giá trúng thầu cao, đề nghị chủ đầu tư thực hiện thương thảo giá với nhà thầu để điều chỉnh giá thuốc về mặt bằng chung. Đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2017 và các năm tiếp theo.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh triển khai thực hiện báo cáo kết quả thực hiện mục 4.2 trước ngày 20/01/2017 và các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về BHXH Việt Nam (Ban dược và Vật tư y tế) để xem xét, giải quyết.

NY
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 386
   Tổng số truy cập : 54631959
   Tổng số Hits : 80388313
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang